TEXTPREKLAD.COM

Interpret: avatar - Název: star castle 

Písňové texty a překlad: avatar - star castle Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od avatar! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od avatar a podívejte, jaké další písničky od avatar máme v našem archívu, např. star castle.

Původní

Domes cover underground Chambers
raising a (Mighty) tower tall to the Sky
Where the Lords of the West gather
Once again to explore the Crystal Night
Instruments of Oak and Brass at hand
Before the Gateway to the Stars they Stand
Circular joined in concentration
Persistence, anticipation
The window Opens
Respire the flow, the scolding stream!
Threefold the current of Zephyrous Wings!!!
While infringing the doors of the alluring sky
Mesmerized by the Astral constellations
Lost Souls shelter in churning seas
Primordial shapes on Solar Winds
Masters of Space, time and Infinity
No barrier they do not Overpass!!!
Domes cover underground Chambers
Noble Lords stand tall to the Sky
Whilst they Carry Draconis to the Netherworld
Black clouds gather on Western Winds
Shiver, burn and Atomize
Galaxies of perennial marvel
Unforsaken Oceans enshrined
In a Matrix of Worship and Devotion

překlad

Kopule pokrývají podzemní komory
zvedání (mocné) věže vysoké k nebi
Kde se shromažďují páni ze Západu
Ještě jednou prozkoumat Křišťálovou noc
Po ruce nástroje z dubu a mosazi
Před bránou ke hvězdám stojí
Kruhový se soustředil
Vytrvalost, očekávání
Otevře se okno
Respektujte tok, káravý proud!
Trojnásobný proud Zephyrous Wings !!!
Při narušení dveří svůdné oblohy
Zhypnotizovaný astrálními souhvězdími
Ztracené duše se schovávají ve vířících mořích
Prvotní tvary na slunečním větru
Mistři prostoru, času a nekonečna
Žádná bariéra nepřekračují !!!
Kopule pokrývají podzemní komory
Vznešení páni stojí vysoko na nebi
Zatímco nosí Draconis do podsvětí
Na západních větrech se shromažďují černé mraky
Třes, hořet a atomizovat
Galaxie vytrvalého zázraku
Nezapomenutelné oceány zakotveny
V matici uctívání a oddanosti

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com