TEXTPREKLAD.COM

Interpret: avatar - Název: queen of death 

Písňové texty a překlad: avatar - queen of death Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od avatar! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od avatar a podívejte, jaké další písničky od avatar máme v našem archívu, např. queen of death.

Původní

The carnal sins of desires are dancing in my mind
The blackened earth has given me knowledge
To summon Thy name, wicked daemoness
Praise to Thee, Queen of Death
Thy beauty has no words to explain Thy presence!
Spread Thy leather wings and possess my body
With the everlasting Lust
Queen of Death, rape me, take me
Kiss me with Thy morbid lips, like fire
they're burning my flesh!
Thou turneth my pain into never ending pleasure!
Rape me with Thy demonic forces!
Black beauty of dark desire!
Thou bringeth out the Devil in me!
I shall make a proper sacrifice to bless Thee Daemoness!!!
Hearken and remember!
Queen of Death, rape me, take me

překlad

V mysli mi tančí tělesné hříchy tužeb
Zčernalá země mi dala poznání
K vyvolání Tvého jména, zlá démonka
Chvála tobě, královno smrti
Tvá kráska nemá slova, která by vysvětlila Tvou přítomnost!
Roztáhni křídla z tvé kůže a zmocni se mého těla
S věčnou touhou
Královna smrti, znásilni mě, vezmi mě
Polib mě svými morbidními rty jako oheň
pálí mé maso!
Měníš moji bolest v nekonečné potěšení!
Znásilni mě svými démonickými silami!
Černá krása temné touhy!
Vynášíš ve mně ďábla!
Udělám náležitou oběť, abych tě požehnal Démonce !!!
Poslouchejte a pamatujte!
Královna smrti, znásilni mě, vezmi mě

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com