TEXTPREKLAD.COM

Interpret: avatar - Název: puppet show 

Písňové texty a překlad: avatar - puppet show Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od avatar! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od avatar a podívejte, jaké další písničky od avatar máme v našem archívu, např. puppet show.

Původní

Puppet king, oh puppet king
When you sleep do you dream of control?
Everything, run by strings
Your shadow has a voice of its own
Puppet king, oh, puppet king
Have your subjects found out that you're dead?
Whispers sing in the wind
The puppet mob has come for your head
Puppet show
Puppet show
Puppet king, oh puppet king
The end is near
The curtains comes down
Hear them sing, dance and drink
A puppet king without a puppet crown
Puppet show
Puppet show
All the children sing
Of a crownless king
When the children sing
Then you will know
The puppet show
Puppet show
Puppet show

překlad

Král loutek, ach loutkový králi
Když spíte, sníte o kontrole?
Všechno, běh řetězců
Váš stín má svůj vlastní hlas
Král loutek, ach, králi loutek
Zjistili vaši poddaní, že jste mrtví?
Šepot zpívá ve větru
Loutkový dav si přišel pro vaši hlavu
Loutkové divadlo
Loutkové divadlo
Král loutek, ach loutkový králi
Konec je blízko
Záclony sestupují
Slyšte je zpívat, tančit a pít
Loutkový král bez loutkové koruny
Loutkové divadlo
Loutkové divadlo
Všechny děti zpívají
Krále bez koruny
Když děti zpívají
Pak to budete vědět
Loutkové divadlo
Loutkové divadlo
Loutkové divadlo

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com