TEXTPREKLAD.COM

Interpret: avatar - Název: one more hill 

Písňové texty a překlad: avatar - one more hill Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od avatar! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od avatar a podívejte, jaké další písničky od avatar máme v našem archívu, např. one more hill.

Původní

Every path will lead to war
It's carved in stone, our fate is sealed
Promise that we'll meet again
Just make it cross the battlefield
Everybody bleeds the same
In pitch black darkness, who can tell?
Mooring on through the madness
We buried brothers where they fell
Every path will lead to war
It's carved in stone, our fate is sealed
Promise that we'll meet again
Just make it cross the battlefield
Everybody bleeds the same
In pitch black darkness, who can tell?
Mooring on through the madness
We buried brothers where they fell
A name
A name
A name
I'd give my soul for a name
Something
Something
Something
Let me feel like there's something for me
Just one more hill to climb
Just one last song of glory
You said that we could fight the dawn
Where can we go?
Where can we go?
Where can we go from here but down?
You've cursed us all
Every step a greater lie
And every night the same old dream
Swallowed in a wave of flesh
And nobody can hear me scream
Everybody turned in shame
Don't want to see the house we've built
Peel our skin and stab our eyes
It's all it takes to hide our guilt
A name
A name
A name
I'd give my soul for a name
Something
Something
Something
Let feel like there's something for me
Just one more hill to climb
Just one last song of glory
You said that we could fight the dawn
Where can we go?
Where can we go?
Where can we go from here but down?
You've cursed us all
Just one more hill to climb
Just one last song of glory
You said that we could fight the dawn
Where can we go?
Where can we go?
Where can we go from here but down?
You've cursed us all

překlad

Každá cesta povede k válce
Je vytesán do kamene, náš osud je zpečetěn
Slibte, že se znovu setkáme
Prostě to překonejte bojiště
Každý krvácí stejně
Kdo v černé tmě může vědět?
Kotvící skrz šílenství
Pohřbili jsme bratry tam, kde padli
Každá cesta povede k válce
Je vytesán do kamene, náš osud je zpečetěn
Slibte, že se znovu setkáme
Prostě to překonejte bojiště
Každý krvácí stejně
Kdo v černé tmě může vědět?
Kotvící skrz šílenství
Pohřbili jsme bratry tam, kde padli
Jméno
Jméno
Jméno
Dal bych své duši jméno
Něco
Něco
Něco
Cítím, že pro mě něco je
Ještě jeden kopec, na který musíte vylézt
Jen poslední píseň slávy
Říkal jsi, že můžeme bojovat za úsvitu
Kam můžeme jít
Kam můžeme jít
Kam můžeme jít odtud, ale dolů?
Všichni jste nás proklel
Na každém kroku větší lež
A každou noc stejný starý sen
Spolkl ve vlně masa
A nikdo mě neslyší křičet
Všichni se zahanbili
Nechci vidět dům, který jsme postavili
Oloupejte naši pokožku a bodněte naše oči
Stačí jen skrýt naši vinu
Jméno
Jméno
Jméno
Dal bych své duši jméno
Něco
Něco
Něco
Nechť mám pocit, že pro mě něco je
Ještě jeden kopec, na který musíte vylézt
Jen poslední píseň slávy
Říkal jsi, že můžeme bojovat za úsvitu
Kam můžeme jít
Kam můžeme jít
Kam můžeme jít odtud, ale dolů?
Všichni jste nás proklel
Ještě jeden kopec, na který musíte vylézt
Jen poslední píseň slávy
Říkal jsi, že můžeme bojovat za úsvitu
Kam můžeme jít
Kam můžeme jít
Kam můžeme jít odtud, ale dolů?
Všichni jste nás proklel

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com