TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • avatar – night of demonic worship

Interpret: avatar - Název: night of demonic worship 

Písňové texty a překlad: avatar - night of demonic worship Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od avatar! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od avatar a podívejte, jaké další písničky od avatar máme v našem archívu, např. night of demonic worship.

Původní

The calling of the four elemental powers
hate rises in the sky
Blood flows over my cold body
this is my covenant with... Satan
Demons possess my black soul
Demons let my powers grow
I awake from Hell
On jesus christ I plant a Spell
Dragon God arise
in the shadow of my eyes
Demons possess my black soul
Demons let my powers grow
Ending the ritual burning the crucifix
To present my aggression against Jehovah
Now the ritual is ended and I leave my pentagram
Every ritual is a step into the Abyss of hell
Where the Ancient Ones lie in wait
To rule this earth once more!

překlad

Volání čtyř elementárních sil
na nebi stoupá nenávist
Krev proudí po mém chladném těle
toto je moje smlouva s ... Satanem
Démoni mají moji černou duši
Démoni nechali moje síly růst
Probouzím se z pekla
Na Ježíše Krista zasadím kouzlo
Dračí bůh povstaň
ve stínu mých očí
Démoni mají moji černou duši
Démoni nechali moje síly růst
Ukončení rituálu pálení krucifixu
Představit svou agresi proti Jehovovi
Nyní je rituál ukončen a já opouštím svůj pentagram
Každý rituál je krokem do propasti pekla
Tam, kde Čekají Starověcí
Ještě jednou vládnout této Zemi!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com