TEXTPREKLAD.COM

Interpret: avatar - Název: new land 

Písňové texty a překlad: avatar - new land Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od avatar! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od avatar a podívejte, jaké další písničky od avatar máme v našem archívu, např. new land.

Původní

A new world, awaits
I'm flying without an escape plan
Breakthrough the gate
Take up, take me on
Breakthrough the sky I will scare you
I woke up, to late
Danger are heading behind us
They come and create
Here comes the dark, causing the chaos
Fly beyond the oceans
Drag to find our place
Over somewhere out there
Somewhere you'll be safe
Sleep my child and dream of the new land
You wont be, alone
Remember you all got a challenge
Crack through the stone
The silverest time will all be alright
Fly beyond the oceans
Drag to fin our place
Over somewhere out there
Somewhere you'll be safe
Sleep my child and dream of the new land
You were promised
You will be departed
Sleep until we reach the new land
You were promised
You will be departed
Sleep until we reach the new land
You were promised
You will be departed
Sleep until we reach the new land
Fly beyond the oceans
Drag to fin our place
Over somewhere out there
Somewhere you'll be safe
Fly beyond the oceans
Drag to find our place
Over somewhere out there
Somewhere you'll be safe
Sleep my child and dream of the new land

překlad

Nový svět čeká
Létám bez únikového plánu
Průlom branou
Vezměte mě, vezměte mě dál
Průlom oblohy tě vyděsím
Probudil jsem se, pozdě
Za námi míří nebezpečí
Přicházejí a tvoří
Přichází tma, způsobující chaos
Leťte za oceány
Přetažením najděte naše místo
Někde tam venku
Někde budete v bezpečí
Spi mé dítě a sní o nové zemi
Nebudeš sám
Pamatujte, že jste všichni dostali výzvu
Praskněte kamenem
Nejstříbrnější čas bude v pořádku
Leťte za oceány
Přetažením dokončete naše místo
Někde tam venku
Někde budete v bezpečí
Spi mé dítě a sní o nové zemi
Bylo vám slíbeno
Odjedete
Spěte, dokud se nedostaneme do nové země
Bylo vám slíbeno
Odjedete
Spěte, dokud se nedostaneme do nové země
Bylo vám slíbeno
Odjedete
Spěte, dokud se nedostaneme do nové země
Leťte za oceány
Přetažením dokončete naše místo
Někde tam venku
Někde budete v bezpečí
Leťte za oceány
Přetažením najděte naše místo
Někde tam venku
Někde budete v bezpečí
Spi mé dítě a sní o nové zemi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com