TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • avatar – hail the apocalyse

Interpret: avatar - Název: hail the apocalyse 

Písňové texty a překlad: avatar - hail the apocalyse Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od avatar! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od avatar a podívejte, jaké další písničky od avatar máme v našem archívu, např. hail the apocalyse.

Původní

There's a storm heading our way
All that's been will be gone
All your cities will sink into the ocean
You run away like cattle
But you cannot flee the battle
Wipe your ass, it's time to put on your war paint
Throw the spear
Let your hatred fly
Throw the spear
Let your hatred fly
The desert is my prophet
As our lives end by the minute
Stand up straight and fucking put on your war paint
Time to die
Hammer high
Name your price
And kneel
Hail the Apocalypse
All flesh is equal when burnt
We are forgiven
Forgive as we never shall learn
Get down, Hail the Apocalypse !
Once you built
Now you run away, the world is coming down
Leave your mark upon the graves of your stillborn
Just wrap it up in plastic
Isn't killing things fantastic?
Fuck your greed !
Come on and put on your war paint
Die
Hammer high
Name your price
And kneel
Hail the Apocalypse
All flesh is equal when burnt
We are forgiven
Forgive as we never shall learn
Get down, Hail the Apocalypse !
All the lies I sworn to be
All the lies I sworn to be
I'll take it back
All the lies I sworn to be
All the lies I sworn to be
I'll take it back
Hail the Apocalypse
All flesh is equal when burnt
We are forgiven
Forgive as we never shall learn
Get down, Hail the Apocalypse !

překlad

Do cesty nám míří bouře
Všechno, co bylo, bude pryč
Všechna vaše města se ponoří do oceánu
Utíkáte jako dobytek
Ale nemůžete uprchnout z bitvy
Otřete si zadek, je čas obléknout si válečné barvy
Hoď kopí
Nechte svou nenávist létat
Hoď kopí
Nechte svou nenávist létat
Poušť je můj prorok
Jak naše životy končí každou minutou
Postavte se a kurva si oblékněte válečné barvy
Čas zemřít
Kladivo vysoké
Řekni svou cenu
A pokleknout
Zdravím apokalypsu
Veškeré maso je při spálení stejné
Je nám odpuštěno
Odpusť, jak se nikdy nebudeme učit
Jděte dolů, Zdráv apokalypsa!
Jakmile jste postavili
Teď utečeš, svět sestupuje
Zanechte svou stopu na hrobech svých mrtvých
Stačí to zabalit do plastu
Není zabíjení věcí fantastické?
Seru na vaši chamtivost!
Pojďte a oblékněte si válečné barvy
Zemřít
Kladivo vysoké
Řekni svou cenu
A pokleknout
Zdravím apokalypsu
Veškeré maso je při spálení stejné
Je nám odpuštěno
Odpusť, jak se nikdy nebudeme učit
Jděte dolů, Zdráv apokalypsa!
Všechny lži, na které jsem přísahal
Všechny lži, na které jsem přísahal
Vezmu to zpět
Všechny lži, na které jsem přísahal
Všechny lži, na které jsem přísahal
Vezmu to zpět
Zdravím apokalypsu
Veškeré maso je při spálení stejné
Je nám odpuštěno
Odpusť, jak se nikdy nebudeme učit
Jděte dolů, Zdráv apokalypsa!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com