TEXTPREKLAD.COM

Interpret: avatar - Název: bloody angel 

Písňové texty a překlad: avatar - bloody angel Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od avatar! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od avatar a podívejte, jaké další písničky od avatar máme v našem archívu, např. bloody angel.

Původní

How can I sleep
When everyone else turns to dust, how can I breathe?
When my mouth is filled with their ashes
Another day lost trying to exit the program
I've seen enough
To feed a psychosis for a lifetime
Bloody angel!
When did it start?
This force is too strong to resist
Where is too far?
All I did was try to save them
Haunted by screams
Chasing me back to my childhood, I cannot flee
I've got tormentors for a lifetime
Come, bloody angel
Break off your chains, and look what I've found in the dirt
Pale battered body, seems like she was struggling
Something is wrong with this world
Bloody angel!
All that I know
I'm willing to give it away
All that I love
Disappeared like sand in the ocean
Remember the lives
Lost within withering pages, trying to hide
But I see tragedy through a lifetime
Bloody angel!
Come, bloody angel
Break off your chains, and look what I found in the dirt
Pale battered body, seems she was struggling
Something is wrong with this world
Fierce bloody angel
The blood is on your hands, why did you come to this world?
Everybody turns to dust
Everybody turns to dust
Everybody turns to dust
Everybody turns to dust
The blood is on your hands
The blood is on your hands
The blood is on your hands
The blood is on your hands
Come, bloody angel
Break off your chains, and look what I found in the dirt
Pale battered body, seems she was struggling
Something is wrong with this world
Bloody angel!
Bloody angel!

překlad

Jak můžu spát
Když se všichni ostatní promění v prach, jak mohu dýchat?
Když jsou moje ústa naplněna jejich popelem
Další den se ztratil při pokusu o ukončení programu
Už jsem toho viděl dost
Krmit psychózu na celý život
Krvavý anděl!
Když to začalo?
Tato síla je příliš silná na to, aby odolávala
Kde je příliš daleko?
Všechno, co jsem udělal, bylo pokusit se je zachránit
Pronásledován výkřiky
Pronásleduje mě zpět do dětství a nemohu uprchnout
Mám mučitele na celý život
Pojď, zatracený anděli
Odlomte si řetězy a podívejte se, co jsem našel ve špíně
Bledé otlučené tělo, zdá se, jako by bojovala
S tímto světem něco není v pořádku
Krvavý anděl!
Vše, co vím
Jsem ochoten to rozdat
Všechno, co miluji
Zmizel jako písek v oceánu
Pamatujte na životy
Ztracen v chřadnoucích stránkách a snaží se skrýt
Ale vidím tragédii po celý život
Krvavý anděl!
Pojď, zatracený anděli
Odlomte si řetězy a podívejte se, co jsem našel ve špíně
Bledé otlučené tělo, zdá se, že bojovala
S tímto světem něco není v pořádku
Divoký krvavý anděl
Krev je ve vašich rukou, proč jste přišli na tento svět?
Všichni se promění v prach
Všichni se promění v prach
Všichni se promění v prach
Všichni se promění v prach
Krev je na vašich rukou
Krev je na vašich rukou
Krev je na vašich rukou
Krev je na vašich rukou
Pojď, zatracený anděli
Odlomte si řetězy a podívejte se, co jsem našel ve špíně
Bledé otlučené tělo, zdá se, že bojovala
S tímto světem něco není v pořádku
Krvavý anděl!
Krvavý anděl!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com