TEXTPREKLAD.COM

Interpret: avatar - Název: black waters 

Písňové texty a překlad: avatar - black waters Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od avatar! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od avatar a podívejte, jaké další písničky od avatar máme v našem archívu, např. black waters.

Původní

I'm gonna pull you down
I'll take you where it hurts
I'm going to wear the crown of the king of tainted unnatural birth
And the sun has failed
It doesn't reach my sky
Every ship that sailed through the void of the surface is sure to survive
I'll never die
Never die
Drown your sorrows in black waters
I'm waiting
Wait forevermore
All in vain
Nobody came
Drown your sorrows in black waters
I'm waiting
Wait forevermore
All in vain
Nobody came
I've fed on you before
And I will feed again
You never knew yourself like I did, girl I tell you, I am your friend
We'll leave the world alone
Two stories underground
I'll never leave this vicious, delicious, precious treasure I've found
Are you afraid to die?
Never die
Drown your sorrows in black waters
I'm waiting
Wait forevermore
All in vain
Nobody came
Drown your sorrows in black waters
I'm waiting
Wait forevermore
All in vain
Nobody came
I tell you who I am
You tell me where it hurts
You can rest assured that your kind was never meant for this world
Drown your sorrows in black waters
I'm waiting
Waiting forevermore
All in vain
Nobody came
Drown your sorrows in black waters
I'm waiting
Wait forevermore
All in vain
Nobody came

překlad

Stáhnu tě
Vezmu tě tam, kde to bolí
Budu nosit korunu krále zkaženého nepřirozeného narození
A slunce selhalo
Nedosahuje to do mého nebe
Každá loď, která proplula prázdnotou povrchu, určitě přežije
Nikdy nezemřu
Nikdy nezemřít
Utopte své bolesti v černých vodách
čekám
Počkej navždy
Všechno marně
Nikdo nepřišel
Utopte své bolesti v černých vodách
čekám
Počkej navždy
Všechno marně
Nikdo nepřišel
Už jsem tě krmil
A budu znovu krmit
Nikdy jsi se neznal jako já, děvče, říkám ti, jsem tvůj přítel
Necháme svět na pokoji
Dva příběhy v podzemí
Tento brutální, lahodný a drahocenný poklad, který jsem našel, nikdy neopustím
Bojíš se zemřít?
Nikdy nezemřít
Utopte své bolesti v černých vodách
čekám
Počkej navždy
Všechno marně
Nikdo nepřišel
Utopte své bolesti v černých vodách
čekám
Počkej navždy
Všechno marně
Nikdo nepřišel
Říkám ti, kdo jsem
Řekni mi, kde to bolí
Můžete si být jisti, že váš druh nikdy nebyl určen pro tento svět
Utopte své bolesti v černých vodách
čekám
Čekání navždy
Všechno marně
Nikdo nepřišel
Utopte své bolesti v černých vodách
čekám
Počkej navždy
Všechno marně
Nikdo nepřišel

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com