TEXTPREKLAD.COM

Interpret: avalon - Název: wonder why 

Písňové texty a překlad: avalon - wonder why Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od avalon! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od avalon a podívejte, jaké další písničky od avalon máme v našem archívu, např. wonder why.

Původní

Why, why do you ever wonder why

some can look so hard and miss the truth? (yeah)

Some will stumble over it a hundered times

nd never, ever see the living proof.

Well, there's a kind of love the world can never deny

Let everybody see it in our lives.

(chorus:)

The world will wonder why when you and I

will shine His light.

Let hearts discover light when we decide

to let ours go.

We've got to give it up and live the love that opened our eyes.

Live your life.

The world will wonder why.

Why, why someone try and tell me why

We would want it any other way.

A heart can change before our very eyes.

Well, I've seen the difference that love can make.

Where is the kind of love the world can never explain

It's time to let the gospel put us straight.

(Repeat chorus)

'Cause we are livin' with a passion

What would be the reaction?

I know a single heart can change the world.

If we are lovin' with a strong love,

then their eyes will see and the world would believe.

The world will wonder why (repeat twice)

Yeah!

(Repeat chorus)

...live your life so they will wonder why,

and we can tell 'em, tell 'em, tell 'em that Jesus lives!

(Repeat chorus)

překlad

Proč, proč se někdy ptáš, proč

někteří mohou tak usilovně hledat a přehlédnout pravdu? (jo)

Někteří o ni zakopnou stokrát.

a nikdy, nikdy neuvidí živý důkaz.

No, existuje druh lásky, který svět nikdy nemůže popřít.

Ať ji každý vidí v našich životech.

(refrén:)

Svět se bude divit, proč když ty a já

bude zářit Jeho světlo.

Ať srdce objeví světlo, když se rozhodneme

nechat svítit to naše.

Musíme se ho vzdát a žít lásku, která nám otevřela oči.

Žijte svůj život.

Svět se bude divit proč.

Proč, proč se mi někdo snaží říct proč.

Chtěli bychom to jinak.

Srdce se může změnit před našima očima.

No, viděla jsem, jakou změnu může udělat láska.

Kde je ta láska, kterou svět nikdy nedokáže vysvětlit.

Je čas, aby nás evangelium vyvedlo z omylu.

(Opakujte refrén)

Protože žijeme s vášní

Jaká by byla reakce?

Vím, že jediné srdce může změnit svět.

Když milujeme silnou láskou,

pak jejich oči uvidí a svět uvěří.

Svět se bude divit, proč (dvakrát opakovat)

Ano!

(Opakujte refrén)

...žij svůj život tak, aby se divili proč,

A my jim můžeme říct, říct, říct, že Ježíš žije!

(Opakujte refrén)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com