TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • atrox – what crawls underneath

Interpret: atrox - Název: what crawls underneath 

Písňové texty a překlad: atrox - what crawls underneath Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od atrox! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od atrox a podívejte, jaké další písničky od atrox máme v našem archívu, např. what crawls underneath.

Původní

As this path was never
meant to be trodden by man
These flowers have been
nurtured for none's eyes
These pebbles have never
been washed ashore These
inner organs have never
been exposed to light
Hyperion and Mimas orbit
for the pleasure of none The
marmot whistles for none's
ear The acrobat performs in
his invisible-suit and mind's
eye has never met anyone's
glance None has tore off the
moss to see what crawls
underneath Or lifted the veil
drained the pools
dissolved the bloodstains
None has unriddled my
Archaic smile Or turned the
russet key in my feeble lock
But someone might have
been scratched by the claws
and impaled on the spears
and pierced by the thorns
and the needles
and the stings

překlad

Protože tato cesta nikdy nebyla
chtěl být pošlapán člověkem
Tyto květiny byly
živil pro oči nikoho
Tyto oblázky nikdy
byly vyplaveny na břeh
vnitřní orgány nikdy
byl vystaven světlu
Hyperion a Mimas obíhají
pro potěšení nikoho
svišť píská pro nikoho
ucho Acrobat vystupuje v
jeho neviditelný oblek a mysl
oko nikdy nikoho nepotkala
pohled Nikdo neodtrhl
mech vidět, co se plazí
pod nebo zvedl závoj
vypustil bazény
rozpustil krvavé skvrny
Žádný mi nerozebral
Archaický úsměv Nebo otočil
červenohnědý klíč v mém slabém zámku
Ale někdo to může mít
byly poškrábány drápy
a nabodl na kopí
a probodnutý trny
a jehly
a bodnutí

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com