TEXTPREKLAD.COM

Interpret: atrox - Název: unsummoned 

Písňové texty a překlad: atrox - unsummoned Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od atrox! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od atrox a podívejte, jaké další písničky od atrox máme v našem archívu, např. unsummoned.

Původní

Now is the third season
The season I don't long
Cause it is here
And you are gone
You were the Incubus
Who raped my sleeping mind
Awake - pain was the master
I crawled in a chasm
But now
Unsown seeds germinate
Unplanted trees bear fruits
The spell is broken
Unsummoned reveries gather
Unwinged thoughts fly
Wind rapidly swings its arms
Takes fruits from the trees
And flings them away
But what's ripe falls
Nevertheless
To the ground

překlad

Nyní je třetí sezóna
Sezónu netoužím
Protože je to tady
A ty jsi pryč
Byl jsi Incubus
Kdo znásilnil mou spící mysl
Probuďte se - bolest byla pánem
Plazil jsem se v propasti
Ale teď
Nezaseta semena klíčí
Nevysazené stromy přinášejí ovoce
Kouzlo je rozbité
Nevyvolávané sny se shromažďují
Odtažené myšlenky létají
Vítr rychle houpá rukama
Vezme ovoce ze stromů
A odhodí je pryč
Ale co je zralé, padá
Nicméně
Na zem

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com