TEXTPREKLAD.COM

Interpret: atrox - Název: translunaria 

Písňové texty a překlad: atrox - translunaria Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od atrox! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od atrox a podívejte, jaké další písničky od atrox máme v našem archívu, např. translunaria.

Původní

Borrow my imagination for a little while. How can I comfort you? You say you like it this way. Night or day - it's the same to you.
Until that day I plant mercury globeflowers in my garden and until that night your beams make the flowers explode and spread your seeds.
Comfort? Yeah like putting plasters on a limb consumed by leprosy. Comfort? Yeah like sticking the head in the sand.
I conjured a miserable creature for you. A restless moonling always on the move. It founded its own nomadic state - Translunaria.
The moonling can never be seen from earth.
Braiding moonbeams.
How can I comfort you? You like it this way, don't you? Slowly revolving a white horizon round your axis.
Your magnetism is so week, you can hardly keep the ivory tower I conjured for you.
How can I...? You say you don't want it. You say you don't need it. How can I...? You don't care at all, do you?

překlad

Půjč si na chvíli mou představivost. Jak vás mohu utěšit? Říkáte, že se vám to tak líbí. V noci nebo ve dne - je to stejné i pro vás.
Do toho dne zasazuji do mé zahrady rtuťové globeflowers a do té noci vaše paprsky nechají květiny explodovat a šířit vaše semena.
Pohodlí? Jo, jako dávat omítky na končetinu spotřebovanou malomocenstvím. Pohodlí? Jo, jako strkat hlavu do písku.
Vyčaroval jsem pro tebe mizerné stvoření. Neklidný měsíčník vždy v pohybu. Založila vlastní nomádský stát - Translunaria.
Měsíčník nikdy nelze vidět ze Země.
Opletení měsíčních paprsků.
Jak vás mohu utěšit? Líbí se vám to takhle, že? Pomalu se točí bílý horizont kolem vaší osy.
Váš magnetismus je tak týdenní, že si těžko udržíte slonovinovou věž, kterou jsem pro vás vykouzlil.
Jak mohu...? Říkáš, že to nechceš. Říkáš, že to nepotřebuješ. Jak mohu...? Je ti to úplně jedno, že?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com