TEXTPREKLAD.COM

Interpret: atrox - Název: the ocean 

Písňové texty a překlad: atrox - the ocean Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od atrox! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od atrox a podívejte, jaké další písničky od atrox máme v našem archívu, např. the ocean.

Původní

Enslaved by the sea
You can't resist
Surrounded
By darkness
At powers devours
Your mind
Dark forces
Avenging the past
On a banished raft
Body so shrinked
Seared
This pungent stench
So abhoring
Fear
The ocean
Eradicates
Out of the dark
The flashing eyes
Hypnotise
Filled with disdaim
The ocean feels
Contemptuous
So profane
The oceand eradicates

překlad

Zotročen mořem
Nemůžeš odolat
Obklopen
Temnotou
U sil pohltí
Svou mysl
Temné síly
Pomstít minulost
Na vyhnaném voru
Tělo se tak zmenšilo
Zapálil
Tento štiplavý zápach
Tak hnusně
Strach
Oceán
Eradikáty
Z temnoty
Blikající oči
Hypnotizovat
Vyplněno bezvýhradně
Oceán cítí
Pohrdavý
Tak profánní
Oceán a vymýcení

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com