TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • atrox – the bedlam of the bedlam

Interpret: atrox - Název: the bedlam of the bedlam 

Písňové texty a překlad: atrox - the bedlam of the bedlam Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od atrox! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od atrox a podívejte, jaké další písničky od atrox máme v našem archívu, např. the bedlam of the bedlam.

Původní

A young man astride a rocking horse. His petticoats bristling. His eyes closed with pleasure enjoying the euphony of his fork scraping his plate.
Facing him sits a filthy oldie shaking his dentures like castanets. Whistling through his nostrils, giggling with tears in his eyes.
The clattering of my teeth. Sometimes a coff, sometimes an achoo.
Heard a cry for help, but didn't pay attention. Thought it was only myself as usual - the beldam of the bedlam.
A toothless hag moving eyeball-beads in an abacus. They stare so, they stare so on her rope of pearls: A row of Lilliputian skulls on a string.
The oldie chants the alphabet in an order he has fixed himself. Once he strode down the aisle with a wedding gown on an arm's length.
His bride-not-to-be (anymore) in the soil right outside.
The youngster tells about how he once lay in a bathtub barely conscious in rusty-bloody-red water.
The bathtub tiptoed on lionpaws to the landing, tipped over and flung him down the stairs on a rusty-bloody-red runner.
I'd like to tell them about a dragon with hiccups. Hiccuping fire in headwind, burning itself. But I'd better not...

překlad

Mladý muž obkročmo na houpacím koni. Jeho spodničky se štětily. Oči zavřené potěšením si užívalo eufonii vidličky, která škrábala o talíř.
Tváří v tvář mu sedí špinavý oldie a třese mu zubní protézy jako kastaněty. Pískal mu nosními dírkami a chichotal se slzami v očích.
Řinčení zubů. Někdy rakev, někdy achoo.
Slyšel volání o pomoc, ale nevěnoval pozornost. Myslel jsem si, že jsem to jako obvykle jen já - beldam bedlama.
Bezzubá čarodějnice pohybující se kuličkami oční bulvy v počítadle. Dívají se tak, dívají se tak na její provaz perel: Řada liliputánských lebek na provázku.
Oldie zpívá abecedu v pořadí, které si sám zafixoval. Jednou kráčel uličkou se svatebními šaty na délku paže.
Jeho budoucí nevěsta (už) v půdě přímo venku.
Mladík vypráví o tom, jak kdysi ležel ve vaně sotva při vědomí v rezavě-krvavě červené vodě.
Vana šla po lvích tlapách k přistání, převrhla se a hodila ho dolů po schodech na rezavě-krvavě červeném běžec.
Rád bych jim řekl o drakovi se škytavkou. Škubání ohně v protivětru, hořící sám. Ale raději ne ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com