TEXTPREKLAD.COM

Interpret: atrox - Název: tentacles 

Písňové texty a překlad: atrox - tentacles Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od atrox! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od atrox a podívejte, jaké další písničky od atrox máme v našem archívu, např. tentacles.

Původní

My tentacles ache
This phantom pain is oh so confusing
I'm extraneous matter to the world
And so estranged
Look at me any way you want
My components are human and human and human and human
Strip me down to humanity
And cut me up into human and human and human and human
Into atoms of the fragile
I'm human I'm human I'm human
See I bleed red like you
What was that? Thought I heard you cuckoo
It may be I speak moron fluently
But you may be - if possible - even lamer than me
Yeah you could out-moron me anytime
We'll both stay with the mooncalves
Cause we're both aliens
Equally expendable
Equally valuable
So let's talk moron to moron
What's so great about being unique anyway?
We all are

překlad

Bolí mě chapadla
Tato fantomová bolest je tak matoucí
Jsem cizí hmota pro svět
A tak odcizený
Podívej se na mě jak chceš
Moje složky jsou lidské a lidské a lidské a lidské
Svlékni mě dolů k lidstvu
A rozřezal mě na člověka a člověka a člověka a člověka
Do atomů křehkého
Jsem člověk, jsem člověk, jsem člověk
Podívej, krvácím červeně jako ty
Co to bylo? Myslel jsem, že tě slyším kukačka
Je možné, že mluvím blbě plynule
Ale můžete být - pokud je to možné - dokonce lamer než já
Jo, můžeš mě kdykoli vyděsit
Oba zůstaneme u měsíčních válek
Protože jsme oba mimozemšťané
Stejně výdajové
Stejně cenné
Pojďme si tedy promluvit blbec
Co je tak skvělé na tom být jedinečným?
My všichni jsme

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com