TEXTPREKLAD.COM

Interpret: atrox - Název: pre sense 

Písňové texty a překlad: atrox - pre sense Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od atrox! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od atrox a podívejte, jaké další písničky od atrox máme v našem archívu, např. pre sense.

Původní

If my senses won't come to me
I better come to my senses
But I can't
I'm too scared of being scared
Like saving cancer-mice from labs
Or half-eaten flies from cobwebs
No sense of reality
Or of concequence
Come come...
Oh don't bother
I'll just embrace myself
And while I'm at it
I'll just lift myself up by the hair
I'm not here
So you've all gathered here
To knock some sense into me
Go away, can't you see I'm busy
Dying of fear of dying?
- Imagine what the world would be like if everyone were to think like you
Well, they don't so shut up
Well I've got a candied heart
But I'm afraid to use it
So what more can I do
Than entertain my demons
In this comic tragedy called life

překlad

Pokud ke mně moje smysly nepřijdou
Raději se dostanu k rozumu
Ale nemůžu
Jsem příliš vystrašený ze strachu
Jako zachránit rakovinné myši z laboratoří
Nebo napůl snědené mouchy z pavučin
Žádný smysl pro realitu
Nebo z početí
Pojď Pojď...
Neobtěžuj se
Jen se obejmu
A když už jsem u toho
Jen se zvednu za vlasy
nejsem zde
Takže jste se zde všichni shromáždili
Vrazit do mě nějaký smysl
Jdi pryč, nevidíš, že jsem zaneprázdněn
Umírat strachem ze smrti?
- Představte si, jaký by byl svět, kdyby všichni mysleli jako vy
No, tak mlčí
No, mám kandované srdce
Ale bojím se to použít
Co víc tedy mohu dělat
Než pobavit mé démony
V této komické tragédii zvané život

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com