TEXTPREKLAD.COM

Interpret: atrox - Název: mental nomads 

Písňové texty a překlad: atrox - mental nomads Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od atrox! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od atrox a podívejte, jaké další písničky od atrox máme v našem archívu, např. mental nomads.

Původní

I am the constant comings and goings of my selves.
Some of them settling within, some going on. Others sojourning indefinitely, tuning in, tuning out.
New attendants join - cynicism, misanthropy, indifference. Should I embrace them or have them exorcised?
Oh this inevitable madness. Let it come. Transmute it by enduring it.
Let sorrow in. It will leave eventually. Otherwise it will stay knocking on your door forevermore.
Are you possessed still? Yes? Then what about now? Possessed still? Are you addicted still? Yes? Then what about now? Addicted still?
My hour of sanity. The unpredictable.
I meant to lead you away from madness, but that's exactly what drove you out of your mind.

překlad

Jsem neustálým příchodem a odchodem svého já.
Někteří se usadili uvnitř, jiní pokračovali. Ostatní pobývají na neurčito, nalaďují se, vylaďují se.
Přidávají se noví účastníci - cynismus, misantropie, lhostejnost. Mám je obejmout nebo nechat vymýtit?
Ach toto nevyhnutelné šílenství. Nech to přijít. Přeměňte to vydržením.
Nechte zármutek. Nakonec odejde. Jinak navždy zůstane klepat na vaše dveře.
Jste stále posedlí? Ano? Tak co teď? Stále posedlý? Jste stále závislí? Ano? Tak co teď? Stále závislí?
Moje hodina duševního zdraví. Nepředvídatelné.
Chtěl jsem tě odvést od šílenství, ale to je přesně to, co tě vyhnalo z mysli.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com