TEXTPREKLAD.COM

Interpret: atrox - Název: mare s nest 

Písňové texty a překlad: atrox - mare s nest Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od atrox! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od atrox a podívejte, jaké další písničky od atrox máme v našem archívu, např. mare s nest.

Původní

At last I've found you. You're here, you're mine, you're a machine. Hear my tales, decipher my dreams, tell me things.
So happy. What can I use you for - ogling, nestling, coddling? Keep up the spirit, enliven me, keep me alive, don't let me die.
You're beautiful as only you -Heebie-jeebies! - You blow bubble-flies into my belly. Have a glass of gastric juice, have it all.
I want to see you cry. I want to see you hurt. Let those tears flow. Shall I cut onions for your eyes? Let your tears flow.
Miss me, long for me, be desperate for me. You're a jumping jack, you're a golliwog. Maybe you don't exist at all.
Warm hands when they're numb of holding you so tight. Stay in your nest and I'll put a flea in your ear.
Paroxysm - craving much. Cataclysm - giving much. You stay in your nest.

překlad

Nakonec jsem tě našel. Jsi tady, jsi můj, jsi stroj. Poslechněte si mé příběhy, rozlušte mé sny, řekněte mi věci.
Tak šťastný. Na co tě mohu použít - ogling, hnízdící, mazlení? Pokračuj v duchu, oživ mě, udrž mě při životě, nenech mě zemřít.
Jsi krásná jako jen ty - Heebie-jeebies! - Foukáš mi bubliny do břicha. Dejte si sklenici žaludeční šťávy, vše si dejte.
Chci tě vidět plakat. Chci tě vidět bolet. Nechte ty slzy téct. Mám vám nakrájet cibuli na oči? Nechte slzy téct.
Chybíš mi, dlouho po mě, buď ze mě zoufalý. Jsi skákající jack, jsi golliwog. Možná vůbec neexistuješ.
Horké ruce, když tě otupí, když tě drží tak pevně. Zůstaňte ve svém hnízdě a dám vám do ucha blechu.
Paroxysm - hodně toužit. Cataclysm - dává hodně. Zůstanete ve svém hnízdě.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com