TEXTPREKLAD.COM

Interpret: atmosphere - Název: hair 

Písňové texty a překlad: atmosphere - hair Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od atmosphere! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od atmosphere a podívejte, jaké další písničky od atmosphere máme v našem archívu, např. hair.

Původní

"And she still wonders why I'm so insecure, she

giggles 'cause I sleep with a..." (sample from "Body Pillow")

Girl: Could I throw, like, pennies on stage? So I

couldn't be a fuckin groupie and just fuck you 'cause

you're on stage and others of us want to fuck you?

Slug: See bands like us don't get groupies

Girl: No

Slug: Yea

Girls: You're so full of bullshit

Slug: No, its not full of shit, I mean, have you ever

heard our songs? I mean, basically... exactly, that's what I'm saying

Smile, smile with me, smile with me, smile with me,

please won't you smile, smile with me, smile with me,

smile with me, please won't you...

Oh look at her she's lookin as good as dinner

and she's lookin back at me as if maybe I'm a winner

I'm in my late twenties little girl don't flirt with me

I've got the capabilities to program your circuitry

You don't have to believe, do yourself a little justice

don't let Slug undercook your muffins

Oh wait, did I say that? I did? Must be losing it

'cause it almost felt that it might just have some truth in it

Now back to the platter at hand

she said she's 21 and quit school to go work for the man

A switch up in the plan, now she's happy as a chorus

'cause now she makes rent and now she drives a Taurus

Unwindin and hangin out at the bar

I wonder if she knows that I'm not really a star

She seems to be impressed with my lack of an ego and

my self-aware style, I like the way that she smiles

She want to know how I find the words I use

I don't really know but I can lie if you want me to

Angels sing to me in my sleep

I sold my damaged soul for the magic of speak

Now she's laughin, she likes the sarcasm

Naturally, I'm askin if she's got a captain

A captain? You mean a man at home? The answer is no

I came to this bar alone

Well heaven's to Betty, enough about boyfriends already

just tryin to keep the conversation petty

As much as I would love to run and play in the forest

ain't no way this girl is gonna break into my fortress

I've never made a practice, of introducing the mattress

to women that I meet at my own gig

I don't know, can't imagine anything as small as

alcohol and hormones turning out to be anything big

Baby's hella beautiful, even kinda bright

I've got the fire of a vampire inside me tonight

It might be alright, everything seems tight

I've got a good buzz and she's giving me the green light

So tell me girl, what you doin after?

She says hopefully hangin out with my new favorite rapper

Now wait a minute, that's not fair, you're throwin boulders

I can tell by the way your hair touches your shoulders

Be straight with me and I'll be mean with you

I can think of some of us that we should do

So if you think I'm coming home with you tonight

you're probably right(probably right)

A few more beers, a couple more laughs,

undressing my past with the questions she asked

Yes, I love cats and I would love to take a bath

If I would spend the night, would you massage my back?

She's closin in for the embrace

and slightly tucks her head under my face

her hair smells so good, I gotta have a taste

where's your Ford, let's ditch this place

In the parking lot, she sparked it off

she must be starving for someone to hit the heart

I've never been kissed with such passionate bliss

pornstar damn near tore my lips apart

honey slow it up, hold it up, start the car and

leave this garage, lets go to your apartment

Lendale Avenue, on the way to her rest

her drunk ass turns to look at me and she says,

"You're so beautiful from the hair to the soul

I can't believe that I've never met you before

it feels like I've been waiting for you my whole life."

She missed the red light, hit a pickup truck and we both died

překlad

"A ona se pořád diví, proč jsem tak nejistá," řekla.

protože spím s..." (ukázka z "Body Pillow")

Dívka: Mohla bych na pódium házet mince? Tak jsem

abych nemohla být zasraná fanynka a šukat s tebou jen proto.

jsi na pódiu a ostatní z nás tě chtějí ošukat?

Slug: Vidíš, kapely jako my nemají groupies.

Holka: Ne

Slug: Jo

Holky: Ty máš ale kecy.

Slug: Ne, není to plný keců, chci říct, jestli jsi někdy

slyšela naše písničky? V podstatě... přesně to říkám.

Usmívej se, usmívej se se mnou, usmívej se se mnou, usmívej se se mnou,

Prosím, neusmívej se, usmívej se se mnou, usmívej se se mnou,

usmívej se se mnou, prosím, nechceš...

Podívej se na ni, vypadá jako večeře.

a ona se na mě dívá, jako bych byl vítěz.

Je mi přes dvacet, holčičko, neflirtuj se mnou.

Mám schopnosti naprogramovat tvé obvody

Nemusíš věřit, udělej si trochu spravedlnosti

Nenech Slimáka, aby ti nedovařil vdolky.

Počkat, to jsem řekl? Řekl? Musím to ztratit.

Protože mi skoro připadalo, že by na tom mohlo být něco pravdy.

A teď zpátky k talíři.

Řekla, že je jí 21 a že odešla ze školy, aby mohla pracovat pro muže.

Změna plánu, teď je šťastná jako sbor.

protože teď vydělává na nájem a teď jezdí v Taurusu.

Odpočívá a vysedává v baru.

Zajímalo by mě, jestli ví, že nejsem skutečná hvězda.

Zdá se, že na ni dělá dojem, že nemám ego a

můj sebevědomý styl, líbí se mi, jak se usmívá.

Chce vědět, jak nacházím slova, která používám.

To opravdu nevím, ale můžu lhát, když budeš chtít.

Andělé mi zpívají ve spánku

Prodal jsem svou zničenou duši za kouzlo řeči

Teď se směje, má ráda sarkasmus

Přirozeně se ptám, jestli má kapitána.

Kapitána? Myslíš muže doma? Odpověď zní ne

Přišel jsem do tohohle baru sám

No, nebe pro Betty, už dost o přítelích.

Jen se snažím udržet konverzaci na úrovni.

I když bych si ráda běhala a hrála si v lese.

ale tahle holka se do mé pevnosti nevloupá ani náhodou.

Nikdy jsem neměl ve zvyku představovat matraci.

ženám, které potkávám na svých koncertech.

Nevím, nedokážu si představit něco tak malého jako je...

alkohol a hormony, že se z toho stane něco velkého.

Dítě je zatraceně krásné, dokonce i docela jasné

Dnes v noci mám v sobě oheň upíra.

Možná to bude v pořádku, všechno se zdá být těsné

Mám dobrou náladu a ona mi dává zelenou.

Tak mi řekni, holka, co děláš potom?

Říká, že se snad poflakuju s mým novým oblíbeným rapperem.

Počkej, to není fér, házíš balvany.

Můžu to říct podle toho, jak se ti vlasy dotýkají ramen.

Buď ke mně upřímná a já budu zlá na tebe

I can think of some of us that we should do

Takže jestli si myslíš, že dneska večer půjdu domů s tebou

pravděpodobně máš pravdu(pravděpodobně máš pravdu)

Ještě pár piv, ještě pár smíchů,

svlékání mé minulosti s otázkami, které položila

Ano, miluji kočky a rád bych se vykoupal

Kdybych u tebe strávil noc, namasírovala bys mi záda?

Blíží se k objetí.

a lehce mi schovává hlavu pod obličej

Její vlasy tak krásně voní, musím ochutnat.

Kde je tvůj Ford, pojďme se na to vykašlat.

Na parkovišti, zažehla jiskru.

Musí být hladová po tom, aby ji někdo zasáhl do srdce.

Nikdy jsem nebyl políben s takovou vášní blaženosti

Pornohvězda mi málem roztrhla rty.

zlato, zpomal, podrž to, nastartuj auto a

vyjeď z téhle garáže, pojedeme k tobě do bytu

Lendale Avenue, na cestě k jejímu odpočinku

Její opilý zadek se na mě otočí a řekne,

"Jsi tak krásná od vlasů až po duši.

Nemůžu uvěřit, že jsem tě ještě nikdy nepotkala.

Mám pocit, jako bych na tebe čekala celý život."

Přehlédla červenou, narazila do pickupu a oba jsme zemřeli.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com