TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • ASP – Geh und heb dein Grab aus, mein Freund

Interpret: ASP - Název: Geh und heb dein Grab aus, mein Freund 

Písňové texty a překlad: ASP - Geh und heb dein Grab aus, mein Freund Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od ASP! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno A od ASP a podívejte, jaké další písničky od ASP máme v našem archívu, např. Geh und heb dein Grab aus, mein Freund.

Původní

Geh und heb dein Grab aus, mein Freund!
Dir war es nicht bestimmt zu siegen.
Geh und heb dein Grab aus, mein Freund!
Du wirst nichts mehr als Rabe fliegen.
Geh.
Geh!
Geh... Geh und schultre deinen Spaten!
Er fühlt sich an wie Blei, so schwer.
Wer hat dich nur bei ihm verraten?
Du dachtest, du weißt mehr als er? Als Meisterschüler unter Raben
warst du beinah weit genug.
Nur fast, deshalb musst du nun graben,
weil er dich leicht im Zweikampf schlug. Alle trauern!
Alle schweigen!
Keiner kann dich noch helfen, und du bist ganz allein.
Wird das Grauen
nie vorbeigehn?
Mit jedem Spatenstich dringt die Angst auch tiefer in dein Herz ein. Geh und heb dein Grab aus, mein Freund!
Dir war es nicht bestimmt zu siegen.
Geh und heb dein Grab aus, mein Freund!
Du wirst nichts mehr als Rabe fliegen.
Bald, wenn es tagt,
dann ist alles gesagt
außer:
Geh und heb dein Grab aus, mein Freund! Du hast dich der Macht verschrieben,
und du brachtest es sehr weit.
Kein Gebet ist dir geblieben
aus der fernen Kinderzeit. Ach, sieh, die Grube ist bald fertig.
Kannst du dein Zittern kontrolliern?
Der Meister ist allgegenwärtig,
und wer ihm trotzt, kann nur verliern! Furcht und Stille
lasten schwerer
auf den schmerzenden Schultern als die Säcke mit Mehl.
Zwölf warn Schüler,
einer Lehrer.
Ein Knistern liegt in der Luft. Der Meister lacht und gibt den Befehl: „Geh und heb dein Grab aus, mein Freund!
Dir war es nicht bestimmt zu siegen.
Geh und heb dein Grab aus, mein Freund!
Du wirst nichts mehr als Rabe fliegen.
Bald, wenn es tagt,
dann ist alles gesagt
außer:
Geh und heb dein Grab aus, mein Freund!“ Siehst du nicht, wie der schwarze Katter umherstreunt?
Dein grausiges Werk ist bald vollbracht.
Ich rufe nach dir, doch du hörst mich nun nicht mehr, Freund.
Es gibt nichts, was den Abschied leichter macht. War nicht klar, dass die Kerbe dort an dem Mühlrad
auf dich zeigen würde dieses Jahr?
Doch bis das Wasser alles Blut fortgespült hat,
kreist über dem Moor die Rabenschar.
Wer weiß, wie oft sich alles so abgespielt hat?
Und heißt es für mich im nächsten Jahr: Geh und heb dein Grab aus, mein Freund!
Dir war es nicht bestimmt zu siegen.
Geh und heb dein Grab aus, mein Freund!
Du wirst nichts mehr als Rabe fliegen.
Bald, wenn es tagt,
dann ist alles gesagt
außer:
Geh und heb dein Grab aus, mein Freund! Geh und heb dein Grab aus, mein Freund!
Dir war es nicht bestimmt zu siegen.
Geh und heb dein Grab aus, mein Freund!
Du wirst nichts mehr als Rabe fliegen.
Dein Abschied ist still
weil der Meister es will
und so
geh und füll dein Grab auf,
geh und füll dein Grab auf, mein Freund!

překlad

Běž a vykopej si hrob, můj příteli!
Ty jsi nikdy neměl vyhrát.
Běž a vykopej si hrob, můj příteli!
Už nebudeš létat jako krkavec.
Běž.
Běž!
Běž... Jdi a vyškol svůj rýč!
Je jako z olova, tak těžký.
Kdo jen tě mu zradil?
Myslel sis, že znáš víc, než on? Jako Mistrův učedník mezi krkavci
byl jsi téměř dostatečně daleko.
Jen téměř, takže nyní musíš kopat,
neboť tě v souboji lehko porazil. Všichni truchlí!
Všichni mlčí!
Nikdo ti už nepomůže a ty jsi úplně sám.
Copak ta hrůza
nikdy nepomine?
S každým zabořením rýče proniká také strach hlouběji do tvého srdce. Běž a vykopej si hrob, můj příteli!
Ty jsi nikdy neměl vyhrát.
Běž a vykopej si hrob, můj příteli!
Už nebudeš létat jako krkavec.
Brzy, až bude čas,
pak bude vše řečeno,
s výjimkou:
Běž a vykopej si hrob, můj příteli! Předurčil sis moc
a dostal ses velmi daleko.
Už ti nezbývá žádná modlitba
z dávného dětství. Ach, hleď, jáma je téměř hotová.
Dokážeš ovládnout své chvění?
Mistr je všudypřítomný
a kdokoli se mu vzpírá, může jen prohrát! Hrůza a ticho
váží víc,
na bolavých ramenou, nežli pytle s moukou.
Dvanáct bylo učedníku,
jeden učitel.
Ve vzduchu zní šumění. Mistr se směje a přikazuje: „Běž a vykopej si hrob, můj příteli!
Ty jsi nikdy neměl vyhrát.
Běž a vykopej si hrob, můj příteli!
Už nebudeš létat jako krkavec.
Brzy, až bude čas,
pak bude vše řečeno,
s výjimkou:
Běž a vykopej si hrob, můj příteli!“ Nevidíš, jak ten černý kocour bloudí kolem?
Tvá strašlivá práce bude brzo dokonána.
Volám na tebe, ale ty už mě neslyšíš, příteli.
Není nic, co by činilo rozloučení jednodušším. Nebylo snad jasné, že zářez na mlýnském kole
ukáže letos na tebe?
Než však vody smyje všechnu krev,
houf krkavců krouží nad blaty.
Kdo ví, jakk často se to všechno už odehrálo?
A tak to bude příští rok pro mne: Běž a vykopej si hrob, můj příteli!
Ty jsi nikdy neměl vyhrát.
Běž a vykopej si hrob, můj příteli!
Už nebudeš létat jako krkavec.
Brzy, až bude čas,
pak bude vše řečeno,
s výjimkou:
Běž a vykopej si hrob, můj příteli! Běž a vykopej si hrob, můj příteli!
Ty jsi nikdy neměl vyhrát.
Běž a vykopej si hrob, můj příteli!
Už nebudeš létat jako krkavec.
Tvé rozloučení je tiché,
neboť Mistr si to tak přeje
a tak
běž a naplň svůj hrob,
běž a naplň svůj hrob, můj příteli!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com