TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • ashley tisdale – not like that

Interpret: ashley tisdale - Název: not like that 

Písňové texty a překlad: ashley tisdale - not like that Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od ashley tisdale! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od ashley tisdale a podívejte, jaké další písničky od ashley tisdale máme v našem archívu, např. not like that.

Původní

I feel oh so glamorous, looking super fabulous. Sometimes I'm insecure, something I can't ignore. All the flashing cameras, try my best to handle it. I'm just the girl next door, I can hear the rumors take off.... Chorus. All the girls in the club got their eyes on me. I can tell by there look that they want to be. Be hot, hot, hot like that. But it's not, not, no it's not like that. All the girls in the club got their eyes on me. They put me down 'cause of jealousy. But I'm not, not, not that girl. And it's not, not, no it's not my world. So many girls be checkin' my style. Checkin' my style, checkin' my style. So many girls be checkin' my style. But I don't even care, no. I move in mysterious, ways that got them curious. They're looking at what I'm wearing. Standing on the sidelines staring. Taking every chance I get. To find who I'm going with. I just wish they'd see, what I'm like in real life. Chorus. So many girls be checkin' my style. Checkin' my style, checkin' my style. So many girls be checkin' my style. But I don't even care, no. What's good I'm weak no longer. In life it's making me stronger. What I like I'm a get that. Like a quick cat, no I won't quit that, you heard me. You'll find that I'm just like you. And I do the same things you do. The type of chick that hits spots, in my flip-flops. Listening to Hip-Hop, you feel me yeah. Chorus x2

překlad

Cítím se tak okouzlující a vypadám báječně. Někdy jsem nejistá, což nemůžu ignorovat. Všechny ty blikající fotoaparáty, snažím se to co nejlépe zvládnout. Jsem jen holka od vedle, slyším, jak se o mně šušká..... Refrén. Všechny holky v klubu na mě upírají oči. Podle jejich pohledů poznám, že chtějí být. Být takhle sexy, sexy, sexy. Ale není, není, ne, není to tak. Všechny holky v klubu na mě koukají. Odložily mě kvůli žárlivosti. Ale já nejsem, nejsem, nejsem taková holka. A není, není, ne, není to můj svět. Tolik holek se dívá na můj styl. Kontrolují můj styl, kontrolují můj styl. Tolik holek se dívá na můj styl. Ale mě to vůbec nezajímá, ne. Pohybuji se záhadně, tak, že jsou zvědavé. Dívají se, co mám na sobě. Stojí stranou a zírají. Využívám každé příležitosti, která se mi naskytne. Aby zjistili, s kým jdu. Kéž by viděli, jaká jsem ve skutečnosti. Refrén. Tolik holek si prohlíží můj styl. Checkin' my style, checkin' my style. So many girls be checkin' my style. Ale mě to nezajímá, ne. Co je dobré, už nejsem slabý. V životě mě to posiluje. Co se mi líbí, to mám. Jako rychlá kočka, ne, s tím nepřestanu, slyšeli jste mě. Zjistíš, že jsem stejný jako ty. A dělám stejné věci jako ty. Ten typ kočky, co se trefuje do míst, ve svých žabkách. Poslouchám hip hop, cítíš mě jo. Chorus x2

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com