TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • ashes you leave – your divinity

Interpret: ashes you leave - Název: your divinity 

Písňové texty a překlad: ashes you leave - your divinity Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od ashes you leave! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od ashes you leave a podívejte, jaké další písničky od ashes you leave máme v našem archívu, např. your divinity.

Původní

With every minute death is nearer

Are we not just passengers

Aboard a sinking ship?

All is lost, memories are distant

Into the air you slowly disappear

Just to come again as rain

And I bathe in your divinity....

I don't know why or how

But time kills like the plague

And death will have its way

The crates have emptied

The dreams, washed away

But tears still fall

They still do...

With every minute death rears its ugly end

More and more

Are we not just passengers caught in a storm?

The days have emptied

Memories, washed away

But tears still fall

They still do...

překlad

Každou minutou je smrt blíž

Nejsme jen pasažéři

na palubě potápějící se lodi?

Vše je ztraceno, vzpomínky jsou vzdálené

Ve vzduchu se pomalu ztrácíš

jen aby ses vrátil jako déšť

A já se koupu ve tvé božskosti.....

Nevím proč ani jak

Ale čas zabíjí jako mor

A smrt bude mít svou cestu

Bedny se vyprázdnily

Sny, odplavené

Ale slzy stále padají

Stále ještě...

S každou minutou smrt se vrací ke svému ošklivému konci.

Stále víc a víc

Nejsme jen pasažéři v bouři?

Dny se vyprázdnily

Vzpomínky, odplavené

Ale slzy stále padají

Stále se objevují...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com