TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • Arthur Rimbaud – Illuminations – 03 – Conte

Interpret: Arthur Rimbaud - Název: Illuminations – 03 – Conte 

Písňové texty a překlad: Arthur Rimbaud - Illuminations – 03 – Conte Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od Arthur Rimbaud! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno A od Arthur Rimbaud a podívejte, jaké další písničky od Arthur Rimbaud máme v našem archívu, např. Illuminations – 03 – Conte.

Původní

. . Un Prince était vexé de ne s'être employé jamais qu'à la perfection des générosités vulgaires. Il prévoyait d'étonnantes révolutions de l'amour, et soupçonnait ses femmes de pouvoir mieux que cette complaisance agrémentée de ciel et de luxe. Il voulait voir la vérité, l'heure du désir et de la satisfaction essentiels. Que ce fût ou non une aberration de piété, il voulut. Il possédait au moins un assez large pouvoir humain. . . Toutes les femmes qui l'avaient connu furent assassinées. Quel saccage du jardin de la beauté ! Sous le sabre, elles le bénirent. Il n'en commanda point de nouvelles. — Les femmes réapparurent. . . Il tua tous ceux qui le suivaient, après la chasse ou les libations. — Tous le suivaient. . . Il s'amusa à égorger les bêtes de luxe. Il fit flamber les palais. Il se ruait sur les gens et les taillait en pièces. — La foule, les toits d'or, les belles bêtes existaient encore. . . Peut-on s'extasier dans la destruction, se rajeunir par la cruauté ! Le peuple ne murmura pas. Personne n'offrit le concours de ses vues. . . Un soir il galopait fièrement. Un Génie apparut, d'une beauté ineffable, inavouable même. De sa physionomie et de son maintien ressortait la promesse d'un amour multiple et complexe ! d'un bonheur indicible, insupportable même ! Le Prince et le Génie s'anéantirent probablement dans la santé essentielle. Comment n'auraient-ils pas pu en mourir ? Ensemble donc ils moururent. . . Mais ce Prince décéda, dans son palais, à un âge ordinaire. Le prince était le Génie. Le Génie était le Prince. . . La musique savante manque à notre désir.

překlad

. . Kníže byl pohněván, že se vždy zabýval jen vylepšováním obyčejné šlechetnosti. Předvídal překvapivé zvraty lásky a podezříval své ženy, že svedou víc než tu přívětivost, kterou zdobí nebe a přepych. Chtěl poznat pravdu, hodinu opravdové touhy a uspokojení. Ať to bylo či ne z přehnané zbožnosti. Chtěl. Měl aspoň dost rozsáhlou lidskou moc. . . Všechny ženy, které jej poznaly, byly zavražděny. Jaká spoušť v zahradě krásy! Pod šavlí mu blahořečily. Ani si neporučil nové.— Ženy se objevily znovu. . . Zabil všechny, kdo jej sledovali po lovu nebo na hostinách. — Všichni jej následovali. . . Bavil se tím, že rdousil skvostná zvířata. Kázal pálit paláce. Vrhal se na lidi a rozsekával je na kusy. — Dav, zlaté střechy, krásná zvířata existovala dál. . . Můžeme se uvádět do vytržení při ničení, mládnout krutostí! Lid nehlesnul. Nikdo nenabídl své názory ku pomoci. . . Jednoho večera cválal hrdě na koni. Objevil se Génius neskonalé, přímo nepoznané krásy. Jeho tvář a jeho držení slibovaly mnohačetnou a složitou lásku! Nevýslovné, přímo neúnostné štěstí! Kníže a Génius se pravděpodobně zahubili v opravdovém zdraví. Jak by na ně mohli neumřít? Zemřeli tedy společně. . . Ale Kníže zahynul ve svém paláci v obvyklém věku. Kníže byl Génius. Génius byl Kníže. . . Naší touze schází dokonalá hudba.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com