TEXTPREKLAD.COM

Interpret: arno rush - Název: white leaf 

Písňové texty a překlad: arno rush - white leaf Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od arno rush! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od arno rush a podívejte, jaké další písničky od arno rush máme v našem archívu, např. white leaf.

Původní

Preference

Line Rock or Needle

Either way it's time to elevate

Let's hope this time we aren't tempting fate,

Paranoid delusions

Must serve the flesh

Offering you the world

Only to get closer

Closer to the kill

2:14

More pain than pleasure

Only to the veteran

Who struggles daily

To maintain a high

Cost of life

Cost of blood

Cost of life

Cost of blood

2:33

Looking for the white leaf to fix the day

If only there was a different way

2:51

Got me hooked to hell

Body aches and cries

Yet still the flesh demands

Yet still the flesh commands

3:26

Danger from a wandering stranger

For the fix I risk it all

Watch out

Overdose

(yell)

3:40 yell

Wreaking havoc on the heart

Locked in a cage

With or without I feel the rage

Soul has been shot

Careful not to get caught

4:26

Once again there is an excuse

A simple pain

Turning into hell

A simple dream

When will I be well

A vice of the flesh

Know your eternal self

Ever changing

Eternal self

5:20

Paranoid delusions

Must serve the flesh

Offering you the world

Only to get closer

Closer to the kill

Preference

Line Rock or Needle

Either way it's time to elevate

Let's hope this time we're not tempting fate

překlad

Preference

Line Rock nebo Needle

Ať tak či onak, je čas se zvednout

Doufejme, že tentokrát nebudeme pokoušet osud,

Paranoidní iluze

Musí sloužit tělu

Nabízí ti svět

Jen abychom se přiblížili

blíž k zabití

2:14

Více bolesti než potěšení

Jen pro veterána

Který denně bojuje

Aby si udržel vysokou

cenu života

Cena krve

Cena života

Cena krve

2:33

Hledám bílý list, abych napravil den

Kdyby jen existoval jiný způsob

2:51

Dostal mě do pekla

Tělo bolí a pláče

Přesto si tělo žádá

Přesto tělo stále poroučí

3:26

Nebezpečí od bloudícího cizince

Pro opravu riskuji vše

Dávejte si pozor

Předávkování

(křik)

3:40 křik

Zpustošení srdce

Uzavřený v kleci

S nebo bez cítím vztek

Duše byla zastřelena

Opatrně, aby mě nechytili

4:26

Opět je tu výmluva

Prostá bolest

Měnící se v peklo

Jednoduchý sen

Kdy se uzdravím

Tělesná neřest

Poznej své věčné já

Věčně se měnící

Věčné já

5:20

Paranoidní bludy

Musí sloužit tělu

Nabízí ti svět

Jen aby se přiblížil

Blíže k zabíjení

Preference

Line Rock nebo Needle

Ať tak či onak, je čas se povznést

Doufejme, že tentokrát nebudeme pokoušet osud

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com