TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • architecture in helinski – b4 3d

Interpret: architecture in helinski - Název: b4 3d 

Písňové texty a překlad: architecture in helinski - b4 3d Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od architecture in helinski! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od architecture in helinski a podívejte, jaké další písničky od architecture in helinski máme v našem archívu, např. b4 3d.

Původní

When I found out that each and every one of you were dead
Wrote a letter to the universe instead
She said, I can put your mind at ease
I've got a planet on the, la-di
Tra, la, la, la, la, la, la
Love to be a man
Feeling victorious to discover foreign lands
You put the 'Ake' into make believe
Out of sight is out of mind
Your famous last words thought they'd never be erased
We were swimming on another for three days
With the waves crashing down on me
We're not runnin' out of time
Run for cover, hide beneath another land
Changin' in before we even took a chance
And when the sky's done cavin' in
Would you take me for a ride?
The knight had a number, number 37 back
Now we're dancin' to the music that we made
[Incomprehensible]Look forever to remind that
I, I, I, I wanna be your man
But you won't let me recover who you will
Set me free on a chance of breeze
Let me carry you beside
La, la, la, wa-wa-wa-wanna comprehend
The reflection in the mirror in your hand
Or the weight of the seven seas
Really caught us down the sides
Baby
Don't you know that it is understood
That if you take away the sunshine
Then you take way the starlight
Baby
Don't you know that it is understood
That if you take away the sunshine
Then you take way the starlight, ooh, ooh
Baby
Don't you know that it is understood
That if you take away the sunshine
Then you take way the starlight, ooh, ooh
Baby
Don't you know that it is understood
That if you take away the sunshine
Then you take way the starlight, ooh, ooh
Baby
Don't you know that it is understood
That if you take away the sunshine
Then you take way the starlight, ooh, ooh
Baby, understood, sunshine, starlight
Baby, understood, sunshine

překlad

Když jsem zjistil, že každý z vás byl mrtvý
Místo toho napsal dopis vesmíru
Řekla: Mohu ti uklidnit mysl
Mám planetu, la-di
Tra, la, la, la, la, la, la
Rád být mužem
Pocit vítězství při objevování cizích zemí
Vložili jste „Ake“, abyste věřili
Z dohledu je z mysli
Vaše slavná poslední slova si myslela, že nikdy nebudou vymazána
Plavali jsme další tři dny
S vlnami padajícími na mě
Nedochází nám čas
Utíkejte do úkrytu, schovávejte se pod jinou zemí
Changin 'dovnitř, než jsme vůbec využili šance
A až se obloha zavalí
Vzali byste mě na projížďku?
Rytíř měl zpět číslo 37
Nyní tancujeme na hudbu, kterou jsme vytvořili
[Nepochopitelné] Připomínejte to navždy
Já, já, já, chci být tvým mužem
Ale nenecháš mě zotavit se, koho chceš
Osvoboď mě na šanci na vánek
Nech mě tě nést vedle sebe
La, la, la, wa-wa-wa-chci pochopit
Odraz v zrcadle ve vaší ruce
Nebo tíhu sedmi moří
Opravdu nás chytil po stranách
Dítě
Copak nevíte, že je to pochopeno
To, když odnesete sluneční svit
Pak si vezmete světlo hvězd
Dítě
Copak nevíte, že je to pochopeno
To, pokud odnesete sluneční svit
Pak si vezmete světlo hvězd, ooh, ooh
Dítě
Copak nevíte, že je to pochopeno
To, pokud odnesete sluneční svit
Pak si vezmete světlo hvězd, ooh, ooh
Dítě
Copak nevíte, že je to pochopeno
To, pokud odnesete sluneční svit
Pak si vezmete světlo hvězd, ooh, ooh
Dítě
Copak nevíte, že je to pochopeno
To, když odnesete sluneční svit
Pak si vezmete světlo hvězd, ooh, ooh
Baby, rozuměl, sluneční svit, světlo hvězd
Baby, rozuměl, sluneční svit

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com