TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • archie eversole – we ready remix

Interpret: archie eversole - Název: we ready remix 

Písňové texty a překlad: archie eversole - we ready remix Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od archie eversole! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od archie eversole a podívejte, jaké další písničky od archie eversole máme v našem archívu, např. we ready remix.

Původní

We ready (what, what)
We ready (what, what)
We ready (we ready, we ready)
For y'all (come on, we ready, come on)
We ready (we ready for)
We ready (we ready for)
We ready (we ready for)
For y'all (we ready, we ready)
Ain't no question 'bout, who the best
Macy gon' lay the track and archie come to do the rest
Step in the way, multiple shots are goin through your chest
You must have called pastor troy 'cause boy, you is blessed
And I'ma take him out the game y'all
It ain't no thang y'all
You want to buck I'll rip you up like a chainsaw
The game's raw, boy, please believe it
Keep your bible with you 'cause you gonna be needin jesus
Fiendin for chart-toppin hits
and Archie ain't gonna stop droppin shit
I'ma make a million dollars then stand on the top of it
Rockin it, until the day I die in this game
Archie with the phat boy addin the fire to the flame
(what, what in background)
A-t-l we bout that head bustin, we leave you dead cousin
Whassup, huh bitch nigga, you said somethin
If you ready why you stumblin to the floor, huh?
If you ready why you stutterin "I ain't drunk"
I'ma show em why they call us dirty
There is no mercy for playa haters 'cause he ain't worthy
heard of me then, "Hell naw" before, bet you done heard of me now
Atlanta, georgia where the dirty be found
See I done did this since my younger days
Only 16 but my pocket's never underage
So let's get paid, 'cause I stay ready for it, please
And you is crazy if you think you ready for me, so who ready
(what, what in background)
(what, what in background)
You ain't ready for us, 'cause you ain't ready for me
Courtney be chop and knock a nigga down to his knees
Stay as crunk as can be
Who keeps it crunker than we
Nobody that's why we comin throwin bows and them knees
See our foes and they freeze
They be some suckas at heart
We ready for what you bringin so we bust ya apart
You bustas ain't hard, stack em up and knockin em down
Another cop in the ground, boy, who stoppin me now
Choppin em down, see how quick you drop to the ground
Playin to be raw with ya ball likes to knock you around
I done twisted up the game, there's a knot in it now
And if you didn't see it comin, phat boy lockin it down
(what, what in background)
(what, what in background)

překlad

Jsme připraveni (co, co)
Jsme připraveni (co, co)
Jsme připraveni (my připraveni, my připraveni)
Pro vás všechny (no tak, jsme připraveni, no tak)
Jsme připraveni (jsme připraveni na)
Jsme připraveni (jsme připraveni na)
Jsme připraveni (jsme připraveni na)
Pro vás všechny (jsme připraveni, jsme připraveni)
Není pochyb o tom, kdo je nejlepší
Macy gon 'položil stopu a Archie přišel udělat zbytek
Krok v cestě, několik výstřelů prochází vaší hrudí
Určitě jsi zavolal pastora troy, protože jsi požehnaný, chlapče
A já ho vyvedu ze hry vy všichni
Není to nic špatného
Chceš se vzpamatovat, roztrhnu tě jako motorovou pilu
Tato hra je surová, chlapče, prosím věřte jí
Mějte svoji bibli u sebe, protože budete potřebovat Ježíše
Fiendin pro hitparády hitparád
a Archie nezastaví droppin hovno
Vydělám milion dolarů a pak se postavím na jeho vrchol
Houpejte, až do dne, kdy v této hře zemřu
Archie s chlapcem phatem přidává oheň k plameni
(co, co v pozadí)
A-t-l máme o té hlavě bustin, necháme tě mrtvého bratrance
Whassup, jo, děvko nigga, něco jsi řekl
Pokud jste připraveni, proč narazíte na podlahu, hm?
Pokud jste připraveni, proč koktáte „Nejsem opilý“
Ukážu jim, proč nás nazývají špinavými
Pro nenávistníky playa není slitování, protože není hoden
Slyšel jsem o mně tehdy, „Sakra, ne“, vsadím se, že jsi o mně slyšel teď
Atlanta, Gruzie, kde lze najít špinavé
Podívejte se, že jsem to udělal od mých mladších dnů
Pouze 16, ale moje kapsa nikdy není nezletilá
Pojďme tedy dostat zaplaceno, protože, prosím, zůstanu na to připraven
A jsi blázen, pokud si myslíš, že jsi na mě připraven, tak kdo připraven
(co, co v pozadí)
(co, co v pozadí)
Nejste na nás připraveni, protože na mě nejste připraveni
Courtney se sekne a srazí nigga na kolena
Zůstaňte co nejdrsnější
Kdo to udržuje krutější než my
Nikdo to není důvod, proč přicházíme s luky a koleny
Podívejte se na naše nepřátele a oni zmrznou
Jsou to v srdci nějaké saky
Jsme připraveni na to, co si přinesete, takže vás rozdělíme
Nejste busta, není to těžké, naskládejte je nahoru a srazte je dolů
Další policista v zemi, chlapče, který mě teď zastavil
Choppin em dolů, podívejte se, jak rychle spadnete na zem
Hrajete na surový s míčem, který vás rád klepne
Hru jsem zvrtl, teď je v ní uzel
A pokud jste to neviděli přicházet, phat boy to zamknul
(co, co v pozadí)
(co, co v pozadí)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com