TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • arcade fire – here comes the night time

Interpret: arcade fire - Název: here comes the night time 

Písňové texty a překlad: arcade fire - here comes the night time Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od arcade fire! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od arcade fire a podívejte, jaké další písničky od arcade fire máme v našem archívu, např. here comes the night time.

Původní

When the sun goes down

When the sun goes down you head inside

'Cause the lights don't work

Yeah nothing works they say you don't mind

Here comes the night time

Here comes the night time

Here comes the night time

And the missionaries

They tell us we will be left behind

Been left behind

A thousand times, a thousand times

If you want to be righteous

If you want to be righteous, get in line

'Cause here comes the night time

Here comes the night time

Here comes the night time

Here comes the night time

Here comes the night time

Here comes the night

Here comes the night time

Look out, here comes the night time!

They say, heaven's a place

Yeah, heaven's a place and they know where it is

But you know where it is?

It's behind the gate, they won't let you in

And when they hear the beat, coming from the street, they lock the door

But if there's no music up in heaven, then what's it for?

When I hear the beat, my spirit's on me like a live-wire

A thousand horses running wild in a city on fire

But it starts in your feet, then it goes to your head

If you can't feel it, then the roots are dead

And if you're the judge, then what is our crime?

Here comes the night time

Here comes the night time

Here comes the night time

Here comes the night time

Here comes the night time

Here comes the night!

Here comes the night!

Look out, here comes the night!

Here comes the night!

Here comes the night!

Here comes the night, the night, the night, the night time!

Now the preachers they talk

Up on the satellite

If you're looking for Hell, just try looking inside

Here comes the night time, the night time

Here comes the night time, the night time

Here comes the night time, the night time

Here comes the night time, the night time

Here comes the night time, the night time

When you look in the sky, just try looking inside

God knows what you might find

When you look in the sky, just try looking inside

God knows what you might find

Here comes the night time

překlad

Když slunce zapadá

Když slunce zapadá, jdeš dovnitř

Protože světla nefungují

Jo, nic nefunguje, říkají, že ti to nevadí

Přichází čas noci

Přichází noc

Přichází noční čas

A misionáři

Říkají nám, že zůstaneme pozadu

Been left behind

Tisíckrát, tisíckrát

Když chceš být spravedlivý

Jestli chceš být spravedlivý, postav se do řady.

'Cause here comes the night time

Tady přichází noční čas

Přichází noční čas

Přichází čas noci

Přichází čas noci

Přichází noc

Přichází noc

Pozor, přichází noc!

Říká se, že nebe je místo

Jo, nebe je místo a oni vědí, kde je.

Ale ty víš, kde je?

Je to za bránou, nepustí tě tam.

A když slyší rytmus, přicházející z ulice, zamknou dveře.

Ale když v nebi není hudba, tak k čemu to je?

Když slyším rytmus, můj duch je na mně jako drát pod napětím.

Tisíce koní běží divoce v hořícím městě.

Ale začíná to v nohách, pak to jde do hlavy.

Když to necítíš, tak jsou kořeny mrtvé.

A jestli jsi soudce, tak jaký je náš zločin?

Přichází čas noci

Přichází noc

Přichází noční čas

Přichází čas noci

Přichází čas noční

Přichází noc!

Přichází noc!

Pozor, přichází noc!

Přichází noc!

Přichází noc!

Přichází noc, noc, noc, noční čas!

Teď kazatelé mluví

Nahoře na satelitu

Jestli hledáš peklo, zkus se podívat dovnitř.

Přichází noc, noční čas

Přichází noc, noc

Přichází noční čas, noční čas

Přichází noční čas, noční čas

Přichází noční čas, noční čas

Když se díváš na oblohu, zkus se podívat dovnitř.

Bůh ví, co můžeš najít

Když se podíváš na oblohu, zkus se podívat dovnitř

Bůh ví, co můžeš najít

Přichází noční čas

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com