TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • anti flag – modern rome burning

Interpret: anti flag - Název: modern rome burning 

Písňové texty a překlad: anti flag - modern rome burning Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od anti flag! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od anti flag a podívejte, jaké další písničky od anti flag máme v našem archívu, např. modern rome burning.

Původní

How did we get into this mess?

The question is a hypothetical

The answers are

Written on the face of the oppressed

Sent to death at just 19

Forevermore to be unseen

His mother with tears in her eyes

Crying to God, she calls out, "Why?"

She'll find her answers

On the face of the oppressed

I bow my head in respect

Of the dead

Because we're all bogged down

And there ain't no fucking S.O.S

That's going to save our sinking ship

Because we're all bogged down

No, there ain't no fucking S.O.S

That's gonna save our sinking ship

(Our ship)

How did we get into this mess?

The question is a bona fide literal

The answers are

Written on the face of the oppressed

We all know the answers why

They sold a lie to build Versailles

You can roll over and die

Or you can rain down hell tonight

You'll find your answer

On the face of the oppressed

I bow my head in respect

Of the dead

Because we're all bogged down

And there ain't no fucking S.O.S.

That's going to save our sinking ship

Because we're all bogged down

And no there ain't no fucking S.O.S.

That's going to save our sinking ship

(Our ship)

In the ash of your city lies fertile ground

(In the ash of your city lies fertile ground)

In the ash of your city lies fertile ground

(In the ash of your city lies fertile ground)

This nation's burning, burning down

(This nation's burning, burning down)

This nation's burning to the ground

This is the modern Rome burning

Let it burn

This is the modern Rome burning

Let it burn

This is the modern Rome burning

Let it burn

Let it burn

This is New York burning, this is Boston burning

This is Omaha burning, this is Washington burning

This is Pittsburgh burning, this is Birmingham burning

This is the modern Rome burning

Let it burn

Let it burn

(Burn, burn, burn)

překlad

Jak jsme se do této šlamastyky dostali?

Tato otázka je hypotetická

Odpovědi jsou

Napsané na tváři utlačovaných

Poslán na smrt v pouhých devatenácti letech

Navždy zůstat neviděn

Jeho matka se slzami v očích

S pláčem k Bohu volá: "Proč?"

Najde odpovědi na své otázky

na tváři utlačovaného

Skláním hlavu v úctě

Mrtvých

Protože jsme všichni zavaleni

And there ain't no fucking S.O.S

Který zachrání naši potápějící se loď.

Protože jsme všichni na dně

Ne, není žádný zasraný S.O.S.

Která zachrání naši potápějící se loď.

(Naše loď)

Jak jsme se dostali do téhle šlamastyky?

Ta otázka je v dobré víře doslovná

Odpovědi jsou

Napsané na tváři utlačovaných

Všichni známe odpovědi proč

Prodali lež, aby postavili Versailles

Můžeš se převalit a zemřít

Nebo můžeš dnes v noci rozpoutat peklo

Najdeš svou odpověď

Na tváři utlačovaných

Skláním hlavu v úctě

mrtvých

Protože jsme všichni zavaleni

And there ain't no fucking S.O.S.

Který zachrání naši potápějící se loď.

Protože jsme všichni na dně

A ne, žádný zasraný S.O.S. neexistuje.

Která zachrání naši potápějící se loď.

(Naše loď)

V popelu tvého města leží úrodná půda

(V popelu tvého města leží úrodná půda)

V popelu tvého města leží úrodná půda (V popelu tvého města leží úrodná půda)

(In the ash of your city lies fertile ground)

Tento národ hoří, hoří

(Tento národ hoří, hoří)

Tento národ hoří do základů (This nation's burning to the ground)

Tohle je moderní Řím, který hoří

Ať hoří

Tohle je moderní Řím, který hoří

Ať hoří

Tohle je moderní Řím, který hoří

Ať hoří

Ať hoří

Tohle je hořící New York, tohle je hořící Boston

Tohle je hořící Omaha, tohle je hořící Washington.

Tohle je hořící Pittsburgh, tohle je hořící Birmingham.

Tohle je moderní Řím, který hoří

Ať to hoří

Ať to hoří

(Hoří, hoří, hoří)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com