TEXTPREKLAD.COM

Interpret: anthrax - Název: p v 

Písňové texty a překlad: anthrax - p v Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od anthrax! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od anthrax a podívejte, jaké další písničky od anthrax máme v našem archívu, např. p v.

Původní

It was a day to remember, twice as hard
As long
That was the day that I convinced myself
That I found my god
I tip my cap and I step up
I fix myself to the right
I move right into the firing zone
And I scream drink or fight
It's just a matter of respect
Or is that something I missed
This ain't no peace train that you are
Jumping on
So shake my hand and shake it strong
And everybody come along
Long, strong (am I)
Sometimes I can't stop the shaking
At least I know I'm not dead
I don't remember whose blood this is
I've got a hammer inside my head
I get put up, I get put down
And I don't even try
I've burned a bridge, I've burned a
Whole town
Cause I'm fortified
I tell the truth or just gilded lie
And then I charge like a bull with his
Balls tied
A heavy dose of reality
With a side of piss & vinegar
A free drink at the bar and you'll take it
A swift kick in the ass and you'll take it

překlad

Byl to den na zapamatování, dvakrát tak těžký
Tak dlouho
To byl den, kdy jsem se přesvědčil
Že jsem našel svého boha
Sklopím čepici a vystoupím
Opravuji se napravo
Pohybuji se přímo do palebné zóny
A křičím, piju nebo bojuji
Je to jen otázka respektu
Nebo mi něco chybělo
To není žádný mírový vlak, kterým jsi
Skákat dál
Podej mi ruku a silně s ní
A všichni přijdou
Dlouhý, silný (jsem)
Někdy nemůžu přestat třást
Přinejmenším vím, že nejsem mrtvý
Nepamatuji si, čí je to krev
Mám v hlavě kladivo
Nechám se unést, uklidním se
A já se o to ani nepokouším
Spálil jsem most, spálil jsem
Celé město
Protože jsem opevněný
Říkám pravdu nebo jen pozlacenou lež
A pak účtuji jako býk s jeho
Míčky svázané
Velká dávka reality
Se stranou močení a octa
Nápoj v baru zdarma a vezmete si ho
Rychlý kopanec do zadku a ty to vezmeš

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com