TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • anthrax – looking down the barrel of a gun

Interpret: anthrax - Název: looking down the barrel of a gun 

Písňové texty a překlad: anthrax - looking down the barrel of a gun Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od anthrax! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od anthrax a podívejte, jaké další písničky od anthrax máme v našem archívu, např. looking down the barrel of a gun.

Původní

Rolling down the hill snowballing getting bigger
An explosion in the chamber the hammer from the trigger
I seen him get stabbed I watched the blood spill out
He had more cuts than my man Chuck chill out
24 is my age 22 is my gauge
Writing rhymes on a page going off in a rage
Out on a mission a stolen car mission
Had a little problem with the transmission
3 on the tree in the middle of the night
I have this steak on my head 'cause I got into a fist fight
Life comes in phases take the good with the bad
You bought those coins on the street and you got had
It's all high spirit you know you gotta hear it
Don't touch the mic baby don't come near it
It's gonna get you, it's gonna get you
It's gonna get you, it's gonna get you
Looking down the barrel of a gun
Son of a gun, son of a bitch, getting paid getting rich
Ultra violence running through my head
Fuzzy navel y'all making me see red
Rapid fire Louie like Rambo got bullets
I'm a gonna die harder like my kid Bruce Willis
Drummond I love girlies waxing and milking
Got more excuses than my man Dave Scilkin
Predetermined destiny is who I am
You got your finger on the trigger like the Son of Sam
I am like Clockwork Orange going off on the town
I've got posse bonanza to beat your ass down
I'm mad at my desk and I'm writing all curse words
Expressing my aggressions through my schizophrenic verse words
You're a headless chicken chasin' a sucker free basin
Looking for a fist to put your face in
Get hip don't slip knuckle heads racism is schism on the serious tip

překlad

Sjíždění kopce sněhové koule se zvětšuje
Výbuch v komoře kladivo ze spouště
Viděl jsem, jak ho bodli, sledoval jsem, jak se krev rozlije
Měl víc střihů, než můj muž Chuck vychladl
24 je můj věk 22 je můj rozchod
Psaní rýmů na stránku rozzuřenou
Vydejte se na misi ukradené auto mise
Měl malý problém s převodovkou
3 na stromě uprostřed noci
Mám tento steak na hlavě, protože jsem se dostal do první bitvy
Život přichází ve fázích, ve kterých je dobré se špatným
Koupil jsi ty mince na ulici a dostal jsi je
Je to všechno vysoký duch, víš, že to musíš slyšet
Nedotýkejte se mikrofonu, dítě se k němu nepřibližujte
Dostane tě to, dostane tě
Dostane tě to, dostane tě
Při pohledu dolů na hlaveň zbraně
Syn zbraně, syn mrchy, dostává výplatu, aby zbohatl
V hlavě mi běželo ultra násilí
Fuzzy pupek, všichni mě vidí červeně
Rychlá palba Louie jako Rambo dostal kulky
Zemřu tvrději jako moje dítě Bruce Willis
Drummond Miluji voskování a dojení dívek
Mám víc výmluv než můj muž Dave Scilkin
Předem stanovený osud je to, kdo jsem
Máš prst na spoušti jako Syn Sam
Jsem jako Clockwork Orange, který odjíždí do města
Mám posse bonanza, abych ti porazil zadek
Jsem naštvaný za svým stolem a píšu všechna kletba
Vyjádření mých agresí prostřednictvím mých schizofrenních veršovaných slov
Jsi bezhlavé kuře honící přísavku
Hledáte pěst, do které vložíte svou tvář
Získejte hip neklouzejte kloubové hlavy rasismus je rozkol na vážném konci

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com