TEXTPREKLAD.COM

Interpret: anthrax - Název: h8 red 

Písňové texty a překlad: anthrax - h8 red Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od anthrax! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od anthrax a podívejte, jaké další písničky od anthrax máme v našem archívu, např. h8 red.

Původní

So I say to you
So you look at me
What do I have to do?
And you look at me
So I say to you
You just look at me
What the hell do you see?
Do I hate you?
No, I don't think so
Words don't describe what my feelings know
Do I hate you?
No, and I refuse to go
Down to your level just to feed my ego
Do I hate you?
Yes, I got it off my chest
I hate you for making me regress
Stop, stop, stop, stop
Looking at me
What do you see?
I don't see in black and white
I see things in wrong and right
Do I hate you?
Think, it takes a man to think
And to admit his ignorance
You can't just look at my face
You can't judge me by my race
We gotta,
Stop, stop, stop, stop
What do you see?
So I say to you
Just look at me
I say to you
Different and
All this hatred
All this hatred
And do I hate you?
I can't take it
All this hatred
You may not know this
We may be different
Different but equal
Different and free
You may not know this
We may be different
Different but equal
Different and free
All this hatred
All this hatred
And do I hate you?
I can't take it
Stop this hatred
Now!
Do I hate you? do I hate you? Yes
Do I hate you and placate you? Oh
Do I hate you? do I hate you? No!!
No, I'm not that arrogant
To not admit my ignorance
And do you think I really care
When you sit there and you stare
I can't help feel sorry for you
And maybe even pity too
My answer's no and this is true
Do I hate you?!
All this hatred
All this hatred
I can't take it
All this hatred
You may not know this
We may be different
Different but equal
Different and free

překlad

Tak ti říkám
Takže se na mě podívej
Co mám dělat?
A ty se na mě podíváš
Tak ti říkám
Jen se na mě podívej
Co to sakra vidíš?
Nenávidím tě?
Ne, nemyslím
Slova nepopisují, co moje pocity vědí
Nenávidím tě?
Ne, a já odmítám jít
Až na vaši úroveň, jen abych nakrmil mé ego
Nenávidím tě?
Ano, mám to z hrudi
Nenávidím tě, že jsi mě donutil ustoupit
Stop, stop, stop, stop
Dívající se na mě
Co vidíš?
Nevidím černobíle
Vidím věci špatně a správně
Nenávidím tě?
Přemýšlejte, člověk musí přemýšlet
A přiznat jeho nevědomost
Nemůžeš se jen podívat na můj obličej
Nemůžeš mě soudit podle mé rasy
Musíme,
Stop, stop, stop, stop
Co vidíš?
Tak ti říkám
Jen se na mě podívej
říkám ti
Různé a
Všechna ta nenávist
Všechna ta nenávist
A nenávidím tě?
Nemůžu to vzít
Všechna ta nenávist
Možná to nevíte
Možná jsme jiní
Jiné, ale stejné
Jiné a zdarma
Možná to nevíte
Možná jsme jiní
Jiné, ale stejné
Jiné a zdarma
Všechna ta nenávist
Všechna ta nenávist
A nenávidím tě?
Nemůžu to vzít
Zastavte tuto nenávist
Nyní!
Nenávidím tě? nenávidím tě? Ano
Nenávidím vás a uklidňuji vás? Ach
Nenávidím tě? nenávidím tě? Ne!!
Ne, nejsem tak arogantní
Nepřipustit mou nevědomost
A myslíte si, že mi na tom opravdu záleží?
Když tam sedíte a díváte se
Nemůžu si pomoct, je mi tě líto
A možná i škoda
Moje odpověď je ne, a to je pravda
Nenávidím tě ?!
Všechna ta nenávist
Všechna ta nenávist
Nemůžu to vzít
Všechna ta nenávist
Možná to nevíte
Možná jsme jiní
Jiné, ale stejné
Jiné a zdarma

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com