TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • annie – something was missing

Interpret: annie - Název: something was missing 

Písňové texty a překlad: annie - something was missing Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od annie! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od annie a podívejte, jaké další písničky od annie máme v našem archívu, např. something was missing.

Původní

[WARBUCKS]
I've made me a fortune
(That fortune made ten)
Been headlined
And profiled
Again and again
But something was missing
(I never quite knew)
That something was someone --
But who?
My speeches are greeted
With thunderous acclaim
At two universities
Bearing my name
Yes, something was missing
Each time I got through
That something was someone --
But who?
Who could that someone be?
How could she make it known?
Who would need me for me?
Need me for me alone?
The world was my oyster --
But where was the pearl?
Who dreamed I could find it
In one little girl ?
Yes something was missing --
But dreams can come true
That something
Is no one
But you
Who would need me for me ?
Need me for me alone
The world was my oyster
But where was the pearl ?
Who'd dream I would find it
In one little girl ?
Yes, something was missing
But dreams do come true
That something is no one.....but you.

překlad

[VÁLKY]
Vydělal jsem jmění
(To jmění vydělalo deset)
Byl nadpis
A profilované
Znovu a znovu
Ale něco chybělo
(Nikdy jsem to docela nevěděl)
Že něco byl někdo -
Ale kdo?
Moje projevy jsou pozdraveny
S bouřlivým ohlasem
Na dvou univerzitách
Nesoucí mé jméno
Ano, něco chybělo
Pokaždé, když jsem prošel
Že něco byl někdo -
Ale kdo?
Kdo by mohl být někdo?
Jak to mohla dát najevo?
Kdo by mě pro mě potřeboval?
Potřebujete mě pro sebe samotného?
Svět byl moje ústřice -
Ale kde byla ta perla?
Komu se zdálo, že to najdu
V jedné malé holčičce?
Ano, něco chybělo -
Ale sny se mohou splnit
To něco
Není nikdo
Ale ty
Kdo by mě pro mě potřeboval?
Potřebuji mě pro sebe sama
Svět byl moje ústřice
Ale kde byla ta perla?
Kdo by sní, že to najdu
V jedné malé holčičce?
Ano, něco chybělo
Ale sny se stávají skutečností
Že něco není nikdo ..... ale ty.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com