TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • Anna German ( Анна Герман) – Hymn o miłości

Interpret: Anna German ( Анна Герман) - Název: Hymn o miłości 

Písňové texty a překlad: Anna German ( Анна Герман) - Hymn o miłości Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od Anna German ( Анна Герман)! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno A od Anna German ( Анна Герман) a podívejte, jaké další písničky od Anna German ( Анна Герман) máme v našem archívu, např. Hymn o miłości.

Původní

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wiarę, tak iżbym góry przenosił.
A miłości bym nie miał,
byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą mą majętność,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic mi nie pomoże... nic. Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje,
i choć proroctwa się skończą,
i zniknie dar języków,
i choć wiedzy już nie stanie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części tylko prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko cząstkowe. Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecinne. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
lecz wtedy leżymy twarzą w twarz:
Teraz poznaję częściowo,
wtedy będę poznała tak, jak sam zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy:
największa z nich jest jednak miłość,
największa z nich jest jednak miłość... miłość.

překlad

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými,
ale lásku bych neměl,
Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými,
ale lásku bych neměl,
jsem jenom dunící kov
a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví,
rozuměl všem tajemstvím
a obsáhl všecko poznání,
ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel,
ale lásku bych neměl,
nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám,
ano, kdybych vydal sám sebe k upálení,
ale lásku bych neměl,
nic mi nepomůže... nic. Láska je trpělivá,
laskavá,
nezávidí,
láska se nevychloubá
a není domýšlivá. To není zneuctění,
nehledá svůj prospěch,
nedá se vydráždit,
není pamatujte, není pamatujte zlo; Nemá radost ze špatnosti,
ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží,
láska věří,
láska má naději,
láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne.
Proroctví – to pomine;
jazyky – ty ustanou;
poznání – to bude překonáno. Vždyť naše poznání je jen částečné,
i naše prorokování je jen částečné; až přijde plnost, tehdy to,
co je částečné, bude překonáno. Dokud jsem byl dítě,
mluvil jsem jako dítě,
smýšlel jsem jako dítě,
usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem,
překonal jsem to, co je dětinské. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance,
potom však uzříme tváří v tvář.
Nyní poznávám částečně,
ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. A tak zůstává víra, naděje, láska –
ale největší z té trojice je láska,
ale největší z té trojice je láska...láska.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com