TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • angels and airwaves – the adventure

Interpret: angels and airwaves - Název: the adventure 

Písňové texty a překlad: angels and airwaves - the adventure Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od angels and airwaves! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od angels and airwaves a podívejte, jaké další písničky od angels and airwaves máme v našem archívu, např. the adventure.

Původní

I want to have the same last dream again

The one where I wake up and I'm alive

Just as the four walls closed me within

My eyes are opened up with pure sunlight

I'm the first to know, my dearest friends

Even if your hope has burned with time

Anything that's dead shall be regrown

And your vicious pain, your warning sign

You will be fine

Hey yo, here I am, and here we go, life's waiting to begin

Any type of love it will be shown

Like every single tree reach for the sky

If you're gonna fall, ill let you know

That I will pick you up like you for I

I felt this thing I can't replace

That everyone was working for this goal

Where all the children left without a trace

Only to come back as pure as gold

To recite this song

Hey yo, here I am,and here we go, life's waiting to begin

I cannot live I can't breathe unless you do this with me

I cannot live I can't breathe unless you do this with me

I cannot live I can't breathe unless you do this with me

I cannot live I can't breathe unless you do this with me

I cannot live I can't breathe unless you do this with me

I cannot live I can't breathe unless you do this with me

Hey yo, here I am, and here we go, life's waiting to begin

Hey yo, here I am, and here we go, life's waiting to begin

Life's waiting to begin

překlad

Chci mít znovu stejný poslední sen

Ten, ve kterém se probudím a jsem naživu.

Stejně jako čtyři stěny, které mě uzavřely uvnitř

Mé oči se otevřou čistému slunečnímu světlu

Jsem první, kdo to ví, mí nejdražší přátelé

I když vaše naděje časem shořela

Všechno, co je mrtvé, znovu vyroste

A vaše zlomyslná bolest, vaše varovné znamení

Budeš v pořádku

Hej ty, tady jsem, a tady jsme, život čeká na začátek

Jakýkoliv druh lásky bude ukázán

Jako každý jednotlivý strom dosáhne nebe

Jestli se chystáš spadnout, dám ti vědět

Že tě zvednu jako ty pro mě

Cítil jsem tu věc, kterou nemůžu nahradit

Že každý pracoval pro tento cíl

Kde všechny děti odešly beze stopy

Jen aby se vrátili čistí jako zlato

Aby recitovali tuhle píseň

Hej ty, tady jsem, a tady jdeme, život čeká na začátek.

Nemůžu žít, nemůžu dýchat, pokud to neuděláš se mnou

Nemůžu žít, nemůžu dýchat, pokud to neuděláš se mnou.

Nemůžu žít, nemůžu dýchat, pokud to neuděláš se mnou.

Nemůžu žít, nemůžu dýchat, pokud to neuděláš se mnou.

Nemůžu žít, nemůžu dýchat, pokud to neuděláš se mnou.

Nemůžu žít, nemůžu dýchat, pokud to neuděláš se mnou.

Hej, jo, tady jsem, a tady to je, život čeká na začátek.

Hey yo, tady jsem, a tady jdeme, život čeká, až začne.

Život čeká na začátek

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com