TEXTPREKLAD.COM

Interpret: angel - Název: you release me 

Písňové texty a překlad: angel - you release me Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od angel! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od angel a podívejte, jaké další písničky od angel máme v našem archívu, např. you release me.

Původní

Never found anybody to understand
Never found a lover to take me as I am
Oh oh
So many emotions caged up inside
Nowhere to run wound up way too tight
But you know just what to do
You release me
You let me be anything I wanna be
You you free me
From the fear inside each and every time
You release me
I thank god I found your love
I thank god I found your love
You know how to hold and it feels so good
You don't judge me and I know you never would
Oh oh
All of these feelings coming pouring out
You got me started and there's no stopping now
You know exactly what to do
You release and I gotta say
You understand me in every single way
You release me like I've never been
Your love frees me over and over again

překlad

Nikdy jsem nenašel nikoho, kdo by tomu rozuměl
Nikdy jsem nenašel milence, který by mě vzal takového, jaký jsem
OH oh
Uvnitř uvízlo tolik emocí
Není kam utéct příliš napjatý
Ale víš, co dělat
Pustíš mě
Nechal jsi mě být čímkoli chci být
Vysvobodil jsi mě
Ze strachu uvnitř pokaždé
Pustíš mě
Děkuji bohu, našel jsem tvou lásku
Děkuji bohu, našel jsem tvou lásku
Víte, jak držet a je to tak dobré
Nesoudíš mě a vím, že bys to nikdy neudělal
OH oh
Všechny tyto pocity se valí
Naštartoval jsi mě a teď už není zastavení
Přesně víte, co máte dělat
Uvolníš a musím říct
Rozumíš mi ve všech směrech
Pustíš mě, jako bych nikdy nebyl
Vaše láska mě osvobozuje znovu a znovu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com