TEXTPREKLAD.COM

Interpret: angel - Název: tower 

Písňové texty a překlad: angel - tower Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od angel! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od angel a podívejte, jaké další písničky od angel máme v našem archívu, např. tower.

Původní

Wind is raw, the air is stale
On this cold winter's night
Sent alone to tell a tale
From the land of Delmite
Journey starts at the edge of town
With the stars as my guide
There's no one here but my empty thoughts
And the sword by my side
Chorus:
Just a light, from a tower
Burning on from dusk to dawn
Just a light, from a tower
Burning on from dusk to dawn
Sun is leaving the darkened clouds,
As it slips past the hills
Slow moon climbs way up in the sky,
Keeps the heavens so still
Come this far, though I know not why
Said the things I've been told
Greedy village that has sent me here
For its own pot of gold
Chorus:
Just a light, from a tower
Burning on from dusk to dawn
Just a light, from a tower
Burning on from dusk to dawn
Everywhere the wind did sail,
The castle lies just ahead
Blade is drawn, still I carry on
On my brow a cold sweat.
As I look there upon the hill,
There it stands so tall
Said that stone structured wall of gold,
Will heed the voice of us all.
Chorus:
Just a light, from a tower
Burning on from dusk to dawn
Just a light, from a tower
Burning on from dusk to dawn
Just a light, from a tower
Burning on from dusk to dawn
Just a light, from a tower
Stands the victor and his gold,
And that's all!!!
The hottest songs from Angel

překlad

Vítr je syrový, vzduch zatuchlý
V tuto chladnou zimní noc
Odešel sám, aby vyprávěl příběh
Ze země Delmite
Cesta začíná na okraji města
S hvězdami jako mým průvodcem
Není tu nikdo kromě mých prázdných myšlenek
A meč po mém boku
Refrén:
Jen světlo z věže
Hoří dál od soumraku do úsvitu
Jen světlo z věže
Hoří dál od soumraku do úsvitu
Slunce opouští temné mraky
Jak klouže kolem kopců
Pomalý měsíc stoupá nahoru na oblohu,
Udržuje nebesa tak klidná
Pojď tak daleko, i když nevím proč
Řekl jsem, co mi bylo řečeno
Chamtivá vesnice, která mě sem poslala
Pro svůj vlastní hrnec zlata
Refrén:
Jen světlo z věže
Hoří dál od soumraku do úsvitu
Jen světlo z věže
Hoří dál od soumraku do úsvitu
Kamkoli vítr odplul,
Hrad leží těsně před námi
Čepel je nakreslena, stále pokračuji
Na mém čele studený pot.
Když se dívám na kopec,
Tam stojí tak vysoko
Řekla ta kamenná strukturovaná zeď ze zlata,
Will poslouchá hlas nás všech.
Refrén:
Jen světlo z věže
Hoří dál od soumraku do úsvitu
Jen světlo z věže
Hoří dál od soumraku do úsvitu
Jen světlo z věže
Hoří dál od soumraku do úsvitu
Jen světlo z věže
Stojí vítěz a jeho zlato,
A to je vše!!!
Nejžhavější písně od Angela

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com