TEXTPREKLAD.COM

Interpret: angel - Název: sunday morning 

Písňové texty a překlad: angel - sunday morning Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od angel! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od angel a podívejte, jaké další písničky od angel máme v našem archívu, např. sunday morning.

Původní

So it began that day on royal grounds,
She met the Prince that she would try to tie him down.
He held the reigns of power, and many victory,
And won the hearts of women with his chivalry.
Now the Queen had told the King about the Baroness,
How she had fell in love with a Knight of the very best.
Word soon spread fast around the castle and the land,
There were in love and she would soon take his hand.
Well she missed her chance,
To grab romance
He left that day
On a Sunday Morning, they say.
Solo
The King had made arrangements for their Wedding day,
No price too big enough that he wouldn't pay.
What happened then was something only they could tell,
She watched him gallop off as the whole town-people yelled.
Well she missed her chance,
To grab romance
He left that day
On a Sunday Morning, they say.

překlad

Ten den to tedy začalo na královských pozemcích,
Potkala prince, že se ho pokusí svázat.
Držel vládu moci a mnoho vítězství,
A získal si rytířství srdce žen.
Nyní královna řekla králi o baronce,
Jak se zamilovala do rytíře toho nejlepšího.
Zpráva se brzy rychle rozšířila po celém hradu a zemi,
Byli tam zamilovaní a brzy by ho vzala za ruku.
Promarnila svou šanci,
Chytit romantiku
Ten den odešel
Říká se, že v neděli ráno.
Sólo
Král zařídil jejich svatební den,
Žádná cena příliš velká, aby nezaplatil.
To, co se tehdy stalo, bylo něco, co mohli říct jen oni,
Sledovala, jak cválal, jak křičeli všichni obyvatelé města.
Promarnila svou šanci,
Chytit romantiku
Ten den odešel
Říká se, že v neděli ráno.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com