TEXTPREKLAD.COM

Interpret: angel - Název: show me 

Písňové texty a překlad: angel - show me Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od angel! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od angel a podívejte, jaké další písničky od angel máme v našem archívu, např. show me.

Původní

Show me something worse
Than a child outside a church
Begging with a cardboard box
In a heartless town that hurts and mocks
And on a chair anywhere
I will sit down and cry
And close my eyes
Against the Christmas windows
Here in Christmas town
A young girl rests her tattered head
And the festive lights shine down
And if she were a kitten
Someone would take her home
But we've no pity for our own kind
Our hearts are stone
Our eyes are blind
Show me something more
Than the wolf at the door
All the begging in the cold
To keep the wolf from the fold
Show me something more
Than the an honest girl turned thief or wore
Under African sun or Dublin rain
Necessities remain the same
On the roof the old wood shed
The moon rested its pale head
Cost a woman on a screen
Who saw same things she'd never seen
And on a chair in a hospital
She sat down and cried
And close her eyes
Show me something more
Than the wolf at the door
All the begging in the cold
To keep the wolf from the fold
Show me something more
Than the an honest girl turned thief or wore
Under African sun or Dublin rain
Necessities remain the same

překlad

Ukaž mi něco horšího
Než dítě před kostelem
Žebrání s lepenkovou krabicí
V bezcitném městě, které bolí a zesměšňuje
A na židli kdekoli
Posadím se a budu plakat
A zavřu oči
Proti vánočním oknům
Tady ve vánočním městě
Mladá dívka se opře o roztrhanou hlavu
A sváteční světla svítí
A kdyby byla kotě
Někdo by ji vzal domů
Ale není nám líto pro náš vlastní druh
Naše srdce jsou kamenná
Naše oči jsou slepé
Ukaž mi něco víc
Než vlk u dveří
Všechno žebrání v mrazu
Aby se vlk nedostal do záhybu
Ukaž mi něco víc
Než se poctivá dívka změnila na zloděje nebo se oblékla
Pod africkým sluncem nebo dublinským deštěm
Potřeby zůstávají stejné
Na střeše stará dřevěná bouda
Měsíc opřel svou bledou hlavu
Cena ženy na obrazovce
Kdo viděl stejné věci, jaké nikdy neviděla
A na židli v nemocnici
Posadila se a rozplakala se
A zavři oči
Ukaž mi něco víc
Než vlk u dveří
Všechno žebrání v mrazu
Aby se vlk nedostal do záhybu
Ukaž mi něco víc
Než se poctivá dívka změnila na zloděje nebo se oblékla
Pod africkým sluncem nebo dublinským deštěm
Potřeby zůstávají stejné

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com