TEXTPREKLAD.COM

Interpret: angel - Název: shaggy 

Písňové texty a překlad: angel - shaggy Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od angel! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od angel a podívejte, jaké další písničky od angel máme v našem archívu, např. shaggy.

Původní

Shooby dooby dooby doo woi
Shooby doo
Oh
Shooby doo dooby doo boi oi
Yeah, ah
Girl, you're my angel, you're my darling angel
Closer than my peeps you are to me, baby
Shorty, you're my angel, you're my darling angel
Girl, you're my friend when I'm in need, lady
Life is one big party when you're still young
But who's gonna have your back when it's all done
It's all good when you're little, you have pure fun
Can't be a fool, son, what about the long run
Looking back Shorty always mention
Said me not giving her much attention
She was there through my incarceration
I wanna show the nation my appreciation
Girl, you're my angel, you're my darling angel
Closer than my peeps you are to me, baby
Shorty, you're my angel, you're my darling angel
Girl, you're my friend when I'm in need, lady
You're a queen and so you should be treated
Though you never get the lovin' that you needed
Could have left, but I called and you heeded
Takin' a beatin', mission completed
Mama said that I and I dissed the program
Not the type to mess around with her emotion
But the feeling that I have for you is so strong
Been together so long and this could never be wrong
Girl, you're my angel, you're my darling angel
Closer than my peeps you are to me, baby
Shorty, you're my angel, you're my darling angel
Girl, you're my friend when I'm in need, lady
Uh, uh
Girl, in spite of my behavior, said I'm your savior
(You must be sent from up above)
And you appear to me so tender, say girl I surrender
(Thanks for giving me your love)
Girl, in spite of my behavior, well, you are my savior
(You must be sent from up above)
And you appear to me so tender, well, girl I surrender
(Said thanks for giving me your love)
Now life is one big party when you're still young
And who's gonna have your back when it's all done
It's all good when you're little, you have pure fun
Can't be a fool, son, what about the long run
Looking back Shorty always mention
Said me not giving her much attention
She was there through my incarceration
I wanna show the nation my appreciation
Girl, you're my angel, you're my darling angel
Closer than my peeps you are to me, baby
Shorty, you're my angel, you're my darling angel
Girl, you're my friend when I'm in need, lady
Girl, you're my angel, you're my darling angel
Closer than my peeps you are to me, baby
Shorty, you're my angel, you're my darling angel
Girl, you're my friend when I'm in need, lady

překlad

Shooby dooby dooby doo woi
Shooby doo
Ach
Shooby doo dooby doo boi oi
Jo, ach
Holka, ty jsi můj anděl, ty jsi můj drahý anděl
Blíž než moje peepy, jsi pro mě, zlato
Shorty, jsi můj anděl, jsi můj drahý anděl
Holka, jsi můj přítel, když jsem v nouzi, paní
Život je jedna velká párty, když jsi ještě mladý
Ale kdo ti bude mít záda, až bude vše hotové
Všechno je dobré, když jste malí, máte čistou zábavu
Nemůžu být blázen, synu, a co ten dlouhý běh
Při pohledu zpět Shorty vždy zmínil
Řekl mi, že jí nedávám moc pozornosti
Byla tam kvůli mému uvěznění
Chci ukázat národu své uznání
Holka, ty jsi můj anděl, ty jsi můj drahý anděl
Blíž než moje peepy, jsi pro mě, zlato
Shorty, jsi můj anděl, jsi můj drahý anděl
Holka, jsi můj přítel, když jsem v nouzi, paní
Jsi královna a tak by s tebou mělo být zacházeno
Ačkoli nikdy nedostaneš lásku, kterou jsi potřeboval
Mohl odejít, ale zavolal jsem a vy jste věnovali pozornost
Zabiják, mise dokončena
Mama řekla, že jsme se programu zbavili
Není to typ, který by se pohrával s jejími emocemi
Ale pocit, který pro tebe mám, je tak silný
Byli jsme spolu tak dlouho a nikdy se to nemohlo mýlit
Holka, ty jsi můj anděl, ty jsi můj drahý anděl
Blíž než moje peepy, jsi pro mě, zlato
Shorty, jsi můj anděl, jsi můj drahý anděl
Holka, jsi můj přítel, když jsem v nouzi, paní
Uh, uh
Dívka, navzdory mému chování, řekla, že jsem tvůj zachránce
(Musíte být posláni shora)
A ty se mi zdáš tak něžná, řekni, holka, vzdávám se
(Díky, že jsi mi dal svou lásku)
Holka, navzdory mému chování jsi můj zachránce
(Musíte být posláni shora)
A vypadáš mi tak něžně, no, děvče, vzdávám se
(Děkuji, že jsi mi dal svou lásku)
Nyní je život jedna velká párty, když jsi ještě mladý
A kdo ti bude mít záda, až bude vše hotové
Všechno je dobré, když jste malí, máte čistou zábavu
Nemůžu být blázen, synu, a co ten dlouhý běh
Při pohledu zpět Shorty vždy zmínil
Řekl mi, že jí nedávám moc pozornosti
Byla tam kvůli mému uvěznění
Chci ukázat národu své uznání
Holka, ty jsi můj anděl, ty jsi můj drahý anděl
Blíž než moje peepy, jsi pro mě, zlato
Shorty, jsi můj anděl, jsi můj drahý anděl
Holka, jsi můj přítel, když jsem v nouzi, paní
Holka, ty jsi můj anděl, ty jsi můj drahý anděl
Blíž než moje peepy, jsi pro mě, zlato
Shorty, jsi můj anděl, jsi můj drahý anděl
Holka, jsi můj přítel, když jsem v nouzi, paní

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com