TEXTPREKLAD.COM

Interpret: angel - Název: ride or die 

Písňové texty a překlad: angel - ride or die Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od angel! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od angel a podívejte, jaké další písničky od angel máme v našem archívu, např. ride or die.

Původní

Yeah (yeaah)
Yeah (yeaah)
Yeaah
What the hell is happening?
All she did was give it to me once
And now I'm back up in Dagenham
Like I had to hit the back again
Turned edgy on the cab man
Tryna' to beat the traffic and
I can see what's happening,
She got me hook like a brother on the pipe, cracks back again
I'm all up in the flats, no oxygen
[Chorus]
I think I better go back to my ride or die
She's waiting at home,
I think I better go back to my ride or die
She's waiting, at home
I'm feeling so worked again,
No I couldn't resist
I had to give it one last tap again
Return of the mac again
One missed call and I'm asking where? and when?
Trapped in
It's the pleasure principles so I'm guessing that I have to bend
And my lady friend she's a ten
But i'm still seeing that I have to go back to my...
[Chorus]
...ride or die,
She's waiting, at home
Think I better go back to my (my ride)
Think I g-g-g-go back to my (my ride)
(my ride) She's waiting, at home
[Misha B]
Routine, another sweet nightmare
Rise from the mist 'coz I don't wanna be here (no)
How do I, where do I go?
Why oh why cant I not say noo?
Lost in it for a moment, (lost in it for a moment)
No-one has spoken, (no-one has spoken)
Eye to eye realize 'coz we both no we can never be 'coz she's your...
[Chorus]
...ride or die
She's waiting, at home
Go back to your, ride or die
She's waiting, at home
Girl I think I better go back to my, ride or die
(She's your ride she's right by your side)
She's waiting, (yeahh)
At home
I think I better go back to my
Ohh oh, hoo hoo baby (she's waiting)
At home
Go go go go go go go go go go
Go go go go go go go go go go
Go go go go go go go go go go
Go go [= x32]

překlad

Jo (jo)
Jo (jo)
Jo
Co se to sakra děje?
Jediné, co udělala, bylo, že mi to jednou dala
A teď jsem zpátky v Dagenhamu
Jako bych musel znovu udeřit do zad
Muž na taxíku se nervózně otočil
Snažím se porazit provoz a
Vidím, co se děje,
Dostala mě za hák jako bratr na potrubí, znovu praskla
Jsem úplně v bytech, žádný kyslík
[Refrén]
Myslím, že bych se měl vrátit ke své jízdě nebo zemřít
Čeká doma,
Myslím, že bych se měl vrátit ke své jízdě nebo zemřít
Čeká doma
Cítím se znovu tak fungující,
Ne, nemohl jsem odolat
Musel jsem tomu dát ještě poslední klepnutí
Návrat makra znovu
Jeden zmeškaný hovor a já se ptám kde? a kdy?
Uvězněn
Jsou to zásady potěšení, takže hádám, že se musím ohýbat
A moje přítelkyně, je jí deset
Ale stále vidím, že se musím vrátit ke svému ...
[Refrén]
...jeď nebo zemři,
Čeká doma
Myslím, že bych se měl vrátit ke své jízdě
Myslím, že se g-g-g-vrátím zpět ke své (své jízdě)
(moje jízda) Čeká doma
[Misha B]
Rutina, další sladká noční můra
Povstaň z mlhy, protože tu nechci být (ne)
Jak mohu, kam mám jít?
Proč, oh, proč nemůžu říct noo?
Ztracen v něm na chvíli (na chvíli ztracen)
Nikdo nepromluvil (nikdo nepromluvil)
Z očí do očí si uvědomte, „protože my oba ne, nikdy nemůžeme být“, protože ona je vaše ...
[Refrén]
...jeď nebo zemři
Čeká doma
Vraťte se ke svému, jezdte nebo zemřete
Čeká doma
Dívka, myslím, že bych se měl raději vrátit ke svému, jet nebo zemřít
(Je to tvoje jízda, je přímo po tvém boku)
Čeká, (jo)
Doma
Myslím, že bych se měl vrátit ke svému
Ohh oh, hoo hoo zlato (čeká)
Doma
Go go go go go go go go go go go
Go go go go go go go go go go go
Go go go go go go go go go go go
Go go [= x32]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com