TEXTPREKLAD.COM

Interpret: angel - Název: over and over 

Písňové texty a překlad: angel - over and over Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od angel! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od angel a podívejte, jaké další písničky od angel máme v našem archívu, např. over and over.

Původní

We've known each other for so long
You're a friend I don't want to compromise
But you reassure my insecurities
Through all my nervousness inside
You softly squeeze my hand and
Say every thing's okay
And that there's no reason to be scared
[Chorus:]
Over and over you tell me how much you care for me
And over and over you hold me like lovers do
Now over and over I wonder when the morning comes
Will you still be here
As I lay beside you
With a quivered look on my face
Was this real or was I fooling myself
Did I make a mistake
As you gently sleep
All I can do is stare
When the sun breaks through, what will you do?
[Chorus]
When you wake, will you still feel the same
Please don't make me feel like this was all in vain
'cause I've given you my precious love
I gave you all I had
[Chorus]
Will you still be here

překlad

Známe se tak dlouho
Jsi přítel, nechci dělat kompromisy
Ale ujišťujete moji nejistotu
Přes veškerou moji nervozitu uvnitř
Jemně mi stiskneš ruku a
Řekněme, že je všechno v pořádku
A že není důvod se bát
[Refrén:]
Znovu a znovu mi říkáš, jak moc se o mě staráš
A znovu a znovu mě držíš jako milenci
Teď znovu a znovu přemýšlím, kdy přijde ráno
Zůstaneš tady?
Když jsem ležel vedle tebe
Se zachvělým výrazem v mé tváři
Bylo to skutečné nebo jsem si lhal
Udělal jsem chybu?
Jak jemně spíš
Jediné, co můžu udělat, je zírat
Až slunce prorazí, co uděláš?
[Refrén]
Když se probudíte, budete se stále cítit stejně
Nenuťte mě, abych měl pocit, že to všechno bylo marné
Protože jsem ti dal svou drahocennou lásku
Dal jsem ti vše, co jsem měl
[Refrén]
Zůstaneš tady?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com