TEXTPREKLAD.COM

Interpret: angel - Název: open book 

Písňové texty a překlad: angel - open book Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od angel! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od angel a podívejte, jaké další písničky od angel máme v našem archívu, např. open book.

Původní

Chapter one I found out how to break
How a heart could ache
How to take gracefully
Chapter two I found somebody new
Chapter three it didn't work out again
Now baby here I am
(Chorus)
My heart is an open book
Baby take a look
You can read it from cover to cover
It's no mystery I give you every part of me ya
It's all here in white and black
All the wrong and right
If you wanna be my lover
Cover to cover
I'm an open book
So you see I'm all about
Honesty
And nothing in between
No compromise
No Secrets in my eyes
That's who I am and it will never change
If you're on the same page
(Repeat Chorus x1)
(Bridge)
I could fall in love with you
It would be so easy to do
But you gotta help me right a happy ending
(Repeat Chorus x1)

překlad

Kapitola první Zjistil jsem, jak to rozbít
Jak srdce mohlo bolet
Jak elegantně brát
Kapitola druhá Našel jsem někoho nového
Kapitola třetí to zase nevyšlo
Teď jsem tady, zlato
(Refrén)
Moje srdce je otevřená kniha
Baby, podívej se
Můžete si ji přečíst od obálky k obálce
Není záhadou, dávám ti každou moji část
Je to všechno v bílé a černé barvě
Všechno špatné a správné
Pokud chceš být můj milenec
Kryt na kryt
Jsem otevřená kniha
Takže vidíte, že jsem o všem
Poctivost
A nic mezi tím
Bez kompromisů
V mých očích žádná tajemství
To jsem já a nikdy se to nezmění
Pokud jste na stejné stránce
(Repeat Chorus x1)
(Most)
mohl jsem se do tebe zamilovat
Bylo by to tak snadné
Ale musíš mi pomoct, šťastný konec
(Repeat Chorus x1)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com