TEXTPREKLAD.COM

Interpret: angel olsen - Název: intern 

Písňové texty a překlad: angel olsen - intern Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od angel olsen! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od angel olsen a podívejte, jaké další písničky od angel olsen máme v našem archívu, např. intern.

Původní

Maybe you know that it's been too long
Going through the motions as you sing your song
Doesn't matter who you are or what you've done
Still got to wake up and be someone
Still got to wake up and be someone
I don't care what the papers say
It's just another intern with a resumé
I am going to fall in love with you some day
I'm gonna fall in love and run away
I'm gonna fall in love and run away
Everyone I know has got their own ideal
I just want to be alive, make something real
Doesn't matter who you are or what you do
Something in the work will make a fool of you
Something in the work will make a fool of you
Pick up the phone but I swear it's the last time
Pick up the phone but I swear it's the last time
Falling in love and I swear it's the last time
Falling in love and I swear it's the last time

překlad

Možná víte, že je to příliš dlouho
Procházejte pohyby, když zpíváte svou píseň
Nezáleží na tom, kdo jste a co jste udělali
Stále se musím probudit a být někým
Stále se musím probudit a být někým
Nezajímá mě, co říkají noviny
Je to jen další stážista s resumé
Jednoho dne se do tebe zamiluji
Zamiluji se a uteču
Zamiluji se a uteču
Každý, koho znám, má svůj vlastní ideál
Chci jen být naživu, udělat něco skutečného
Nezáleží na tom, kdo jste a co děláte
Něco z práce z vás udělá blázna
Něco z práce z vás udělá blázna
Zvedněte telefon, ale přísahám, že je to naposledy
Zvedněte telefon, ale přísahám, že je to naposledy
Zamilovat se a přísahám, že je to naposledy
Zamilovat se a přísahám, že je to naposledy

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com