TEXTPREKLAD.COM

Interpret: angel olsen - Název: high wild 

Písňové texty a překlad: angel olsen - high wild Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od angel olsen! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od angel olsen a podívejte, jaké další písničky od angel olsen máme v našem archívu, např. high wild.

Původní

You're gone, you're gone
You're with me but you're gone
A feeling once so strong
Is now an old and forgotten song
You don't sing so
You don't sing so high and wild
You're here, you're here
But your spirit's disappeared
Off to some place that I don't know
Some human thing has squashed your soul
And I don't recognize you
I wish that this could turn our thing to bliss
And we could put our fears aside
And learn to laugh and be alive
And let our bodies be revivedBut you can't
Say that you want me
What am I supposed to think? That's the truth?
Well, has it ever been easy for you?
To stand behind the things that I do
I wait for this to pass
For us to both say at last
On this dark and narrow path
The sun is shining and we remember what it is we're living for
I'm neither innocent or wise when you look me in the eyes
You might as well be blind
You might as well be blind
Cause you don't see me anymore
And you
You can't tell me that you love me
When I'm standing in your way
Well this would all be so much easier
If I had nothing more to say
Well this would all be so much easier
If I had nothing more to say
If only if only
I had nothing more to say
Oh if only if only
I had nothing more to say

překlad

Jsi pryč, jsi pryč
Jsi se mnou, ale jsi pryč
Pocit kdysi tak silný
Nyní je stará a zapomenutá píseň
Nezpívej tak
Nezpíváte tak vysoko a divoce
Jsi tady, jsi tady
Ale tvůj duch zmizel
Pryč na nějaké místo, které neznám
Nějaká lidská věc ti zmáčkla duši
A nepoznávám tě
Přál bych si, aby to mohlo naši věc obrátit k blaženosti
A mohli bychom odložit své obavy stranou
A naučit se smát a být naživu
A nechte naše těla oživit, ale nemůžete
Řekni, že mě chceš
Co si mám myslet? To je pravda?
Bylo to pro vás někdy snadné?
Postavit se za věci, které dělám
Čekám, až to projde
Abychom oba nakonec řekli
Na této temné a úzké cestě
Slunce svítí a my si pamatujeme, pro co to žijeme
Nejsem ani nevinný, ani moudrý, když se mi podíváš do očí
Také byste mohli být slepí
Také byste mohli být slepí
Protože mě už nevidíš
A ty
Nemůžeš mi říct, že mě miluješ
Když ti stojím v cestě
Všechno by to bylo mnohem jednodušší
Kdybych už neměl co říct
Všechno by to bylo mnohem jednodušší
Kdybych už neměl co říct
Kdyby jen kdyby
Už jsem neměl co říct
Ach kdyby jen kdyby
Už jsem neměl co říct

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com