TEXTPREKLAD.COM

Interpret: angel - Název: ladies night 

Písňové texty a překlad: angel - ladies night Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od angel! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od angel a podívejte, jaké další písničky od angel máme v našem archívu, např. ladies night.

Původní

I cant take another day
The time just ticks away
Im waiting for a change of situation
You and I deserve some fun
A chance to come undone
Let down our hair
Release all our frustrations
Try to be a good girl all week long
Workin for the man, never do no wrong
Waiting for the weekend to getcha groove on
Calling all the girls cos theyre playing our song
Much love to the ladies in the club
Get your boogie down
And raise your hands up high
Hot mamma's, sugar babies in the club
Take your glass and raise it up
Cos tonight is ladies night
Boys just stand around and stare
But we dont really care
Cos we dont need them there to have a good time
Girls just wanna have some fun
Dont mean to lead you on
But if we do its just the way we like it
Try to be a good girl all week long
Workin for the man, never do no wrong
Waiting for the weekend to getcha groove on
Calling all the girls cos theyre playing our song
Much love to the ladies in the club
Get your boogie down
And raise your hands up high
Hot mamma's, sugar babies in the club
Take your glass and raise it up
Cos tonight is ladies night
Step out of our way, girl, its time to play
Let go, its alright, dont be shy
Cos tonight is our night
So come on and get the party started
Much love for the ladies, come on
Hot mamma's, sugar babies, yeah
Tonights the night ya know
So let it go, let it flow
Turn the beat up high
Turn the lights down low
Never let your hair down
Nows your chance
So come on, baby girl, and dance the night away
Its all good, it's all right
Its all night cos tonight is gonna be
Ladies night
Try to be a good girl all week long
Waiting for the weekend to getcha groove on
Calling all the girls cos theyre playing our song
Much love to the ladies in the club
Get your boogie down
And raise your hands up high
Hot mamma's, sugar babies in the club
Take your glass and raise it up
Cos tonight is ladies night
Much love to the ladies in the club
Get your boogie down
And raise your hands up high
Hot mamma's, sugar babies in the club
Take your glass and raise it up
Cos tonight is ladies night

překlad

Nemůžu trvat další den
Čas právě tiká
Čekám na změnu situace
Vy a já si zasloužíme nějakou zábavu
Šance vrátit se zpět
Nechte naše vlasy spadnout
Uvolněte všechny naše frustrace
Snažte se být po celý týden hodnou dívkou
Pracujte pro toho muže, nikdy neudělejte nic špatného
Čekání na víkend, až se dostanete do drážky
Voláme všechny dívky, protože hrají naši píseň
Hodně lásky k dámám v klubu
Složte si boogie
A zvedněte ruce vysoko
Horké mamičky, cukrové děti v klubu
Vezměte sklenici a zvedněte ji
Protože dnes večer je dámská noc
Chlapci jen postávají a zírají
Ale je nám to opravdu jedno
Protože je tam nepotřebujeme, abychom se dobře bavili
Dívky se chtějí jen pobavit
Nechci tě vést
Ale pokud to uděláme tak, jak se nám to líbí
Snažte se být po celý týden hodnou dívkou
Pracujte pro toho muže, nikdy neudělejte nic špatného
Čekání na víkend, až se dostanete do drážky
Voláme všechny dívky, protože hrají naši píseň
Hodně lásky k dámám v klubu
Složte si boogie
A zvedněte ruce vysoko
Horké mamičky, cukrové děti v klubu
Vezměte sklenici a zvedněte ji
Protože dnes večer je dámská noc
Vykroč z cesty, holka, je čas hrát
Pusť, je to v pořádku, nestyď se
Protože dnes večer je naše noc
Tak pojďte a pořádejte párty
Hodně lásky pro dámy, no tak
Horké mamičky, cukrové děti, jo
Dnes v noci víš
Nech to tak, nech to plynout
Zvyšte rytmus
Ztlumte světla
Nikdy nezklamte vlasy
Nyní máte šanci
Tak pojď, holčičko, a tancuj celou noc
Je to v pořádku, je to v pořádku
Je to celá noc, protože dnešní noc bude
Dámská noc
Snažte se být po celý týden hodnou dívkou
Čekání na víkend, až se dostanete do drážky
Voláme všechny dívky, protože hrají naši píseň
Hodně lásky k dámám v klubu
Složte si boogie
A zvedněte ruce vysoko
Horké mamičky, cukrové děti v klubu
Vezměte sklenici a zvedněte ji
Protože dnes večer je dámská noc
Hodně lásky k dámám v klubu
Složte si boogie
A zvedněte ruce vysoko
Horké mamičky, cukrové děti v klubu
Vezměte sklenici a zvedněte ji
Protože dnes večer je dámská noc

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com