TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • angel – it all started with a child

Interpret: angel - Název: it all started with a child 

Písňové texty a překlad: angel - it all started with a child Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od angel! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od angel a podívejte, jaké další písničky od angel máme v našem archívu, např. it all started with a child.

Původní

Frost on the windows
Snow on the ground
Children outside laughing
Cause they all know whose coming to town
Every house on the street
Is covered in lights
The echo of voices
Singing "Oh Holy Night"
(Chorus)
It all started with a child
And a star up in the sky
A major and a prayer
Three wise men standing there
The beginning of a life
That will forever shine
A gift to all man kind
It started with a child
Ohhhhh
A snowman in the garden
An angel on the tree
The sound of destin sleigh bells
The kids can't fall asleep
People come together
Praying for peace on earth
Thank heaven for the blessings
Of every boy and every girl
(Repeat Chorus x1)
It all started with a child
Ohhhhh
It all started with a child
Ohhhhh
It all started with a child
A child
It all started with a child

překlad

Mráz na oknech
Sníh na zemi
Děti se smějí
Protože všichni vědí, čí příchod do města
Každý dům na ulici
Je pokryta světly
Ozvěna hlasů
Zpěv „Ó svatá noc“
(Refrén)
Všechno to začalo dítětem
A hvězda na obloze
Major a modlitba
Stáli tam tři mudrci
Začátek života
To bude navždy zářit
Dárek pro všechny lidi
Začalo to dítětem
Ohhhhh
Sněhulák v zahradě
Anděl na stromě
Zvuk zvonů na saních cílů
Děti nemohou usnout
Lidé se scházejí
Modlit se za mír na zemi
Díky nebi za požehnání
Každého chlapce a každé dívky
(Repeat Chorus x1)
Všechno to začalo dítětem
Ohhhhh
Všechno to začalo dítětem
Ohhhhh
Všechno to začalo dítětem
Dítě
Všechno to začalo dítětem

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com