TEXTPREKLAD.COM

Interpret: angel dust - Název: unreal soul 

Písňové texty a překlad: angel dust - unreal soul Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od angel dust! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od angel dust a podívejte, jaké další písničky od angel dust máme v našem archívu, např. unreal soul.

Původní

Starlight shines in another world
Spent my life in a dark dismay
It starts with you for what it's worth
Can't speak your name, or I go insane
In another world - back to my soul
I know there's nothing here, oh yeah
Seems I'm back in a loveless world
Can't understand what it's worth
Step outside the lifeless game
I've never understood what it says
In the fucking world blacks out my soul
I know there's nothing real - oh
There's nobody else who gives this to me
'Cause whoever said my soul would heal?
There's no one who shares in my whole misery
For who will say my soul is real?
I step outside this fucking cage
New forms of life cry out and rage
I feel flying back the loveless fear
To check and see my soul is real
[repeat bridge one]
[repeat chorus]
[repeat bridge one]
[repeat chorus]
There's no one who shares in this whole mystery
'Cause whoever said my soul was real?
I laugh out but now of the whole misery
'Cause who will save my soul, it's real

překlad

Hvězdné světlo svítí v jiném světě
Strávil jsem svůj život v temném zděšení
Začíná to u vás tím, za co to stojí
Nemohu vyslovit tvé jméno, nebo se zblázním
V jiném světě - zpět do mé duše
Vím, že tu nic není, ach jo
Zdá se, že jsem zpět ve světě bez lásky
Nechápu, co to stojí za to
Vykročte z neživé hry
Nikdy jsem nepochopil, co to říká
V zasraném světě zatemňuje mou duši
Vím, že není nic skutečného - ach
Nikdo jiný mi to nedává
Protože kdokoli řekl, že moje duše se uzdraví?
Není nikdo, kdo by sdílel celé mé utrpení
Kdo řekne, že moje duše je skutečná?
Vykročil jsem z té zasrané klece
Nové formy života křičí a zuří
Cítím letět zpět bez lásky
Zkontrolovat a vidět mou duši je skutečné
[opakovat můstek jeden]
[opakovat refrén]
[opakovat můstek jeden]
[opakovat refrén]
Neexistuje nikdo, kdo by sdílel celé toto tajemství
Protože kdokoli řekl, že moje duše byla skutečná?
Smál jsem se, ale teď celé utrpení
Protože kdo zachrání mou duši, je to skutečné

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com