TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • angel dust – still i m bleeding

Interpret: angel dust - Název: still i m bleeding 

Písňové texty a překlad: angel dust - still i m bleeding Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od angel dust! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od angel dust a podívejte, jaké další písničky od angel dust máme v našem archívu, např. still i m bleeding.

Původní

My dear wife, seems my life is over
without you
I dream of you in every glacial night,
that I'm alone
You're so far away from the thundering guns
round my head - so far
I feel your tears
Dropping slowly down on my skin
I can taste your lips on mine
Let me kiss you before I must die
Oh, my love, what has been done to us?
Or was there anything - I could have done?
Your tears are the ocean,
that spends love and hope and faith -
for my wounded heart - to heal
I feel your tears
Drying away off my skin
The shine within your eyes
Will soon enlighten my night
But still I'm fighting
But still I'm bleeding
See their dying eyes and suffering
OH my love, I need to kill
Believe in me, I promise you,
I soon will close my arms around you
But still I'm killing
And still I'm bleeding
I suppose to see, there's nothing real
The answer might once be found in me

překlad

Moje drahá manželka, zdá se, můj život skončil
bez tebe
Sním o tobě v každé ledové noci,
že jsem sám
Jsi tak daleko od hromových zbraní
kolem mé hlavy - zatím
Cítím tvé slzy
Pomalu klesá na mou kůži
Cítím tvé rty na mých
Nech mě tě políbit, než musím zemřít
Oh, má lásko, co se to s námi stalo?
Nebo tam bylo něco - mohl jsem udělat?
Tvoje slzy jsou oceán,
která tráví lásku, naději a víru -
pro mé zraněné srdce - uzdravit se
Cítím tvé slzy
Vysychání z mé kůže
Lesk v tvých očích
Brzy osvítí mou noc
Ale přesto bojuji
Ale přesto krvácím
Podívejte se na jejich umírající oči a utrpení
Ó, má lásko, musím zabít
Věř ve mě, slibuji ti,
Brzy kolem tebe zavřu paže
Ale přesto zabíjím
A přesto krvácím
Předpokládám, že vidím, že tu není nic skutečného
Odpověď by jednou mohla být nalezena ve mně

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com