TEXTPREKLAD.COM

Interpret: angel dust - Název: nightmare 

Písňové texty a překlad: angel dust - nightmare Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od angel dust! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od angel dust a podívejte, jaké další písničky od angel dust máme v našem archívu, např. nightmare.

Původní

Listen my children,
Listen what your lord's gonna say
I hear you praying me day by day
I know that you believe in me, the only truth
You're the disciples of knowledge
All elder and youth
And I will eat up your minds
And swallow your souls
There ain't no escape
From the mechanical claws
I'm just your only nightmare
Etched in your mind
I'm just your only nightmare
And I'll be back night after night
Listen everyone
To what your lord's gotta say
There ain't no sinners
You all know what is to do
And I'll will eat up your minds
And swallow your souls
There ain't no escape
From the mechanical claws
I'm just your only nightmare
Etched in your minds
I'm just your only nightmare
And i will come back - every night

překlad

Poslouchej moje děti,
Poslouchej, co tvůj pán řekne
Slyšel jsem, že se mě každý den modlíš
Vím, že ve mě věříš, jediná pravda
Vy jste učedníci poznání
Všichni starší a mladí
A pojím tvou mysl
A spolkni své duše
Není úniku
Z mechanických drápů
Jsem jen tvoje jediná noční můra
Vrytý do tvé mysli
Jsem jen tvoje jediná noční můra
A já se vrátím noc co noc
Poslouchejte všechny
K tomu, co tvůj pán musí říct
Nejsou žádní hříšníci
Všichni víte, co máte dělat
A pohltí tvé mysli
A spolkni své duše
Není úniku
Z mechanických drápů
Jsem jen tvoje jediná noční můra
Vrytý do tvých myslí
Jsem jen tvoje jediná noční můra
A já se vrátím - každou noc

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com